Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Αποδείξτε τη δέσμευσή σας για εταιρική βιωσιμότητα.

Με την έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας ο οργανισμός έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών εταιρικής βιωσιμότητας με σαφή, διαφανή και εύκολο τρόπο.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας βοηθά τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους να αναφέρουν για επιδόσεις µη οικονομικής φύσεως.

Η διαρθρωμένη διαδικασία επικυρώνει τον θετικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών που λαμβάνετε για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη βιωσιμότητα: παράγοντες που ενισχύουν τόσο τα στοιχεία του ισολογισμού σας όσο και τη φήμη του οργανισμού σας.

Ο τρόπος δημοσίευσης των επιδόσεων του οργανισμού σας είναι σημαντικός, ιδιαίτερα για επενδυτές που στηρίζουν επενδυτικές αποφάσεις βασιζόμενοι σε πληροφορίες μη χρηματοπιστωτικής φύσεως. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρωτοπορούν σε ό,τι αφορά την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τις εκθέσεις «τριπλού αποτελέσματος» (βάσει οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών) συνειδητοποιώντας ολοένα και περισσότερο τη συμβολή αυτών στη συνολική επιτυχία της επιχείρησής τους.

Τα οφέλη της έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας

Εμπιστοσύνη ενδιαφερομένων μερών

Οι εμπεριστατωμένες εκθέσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις να εναρμονιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου ώστε να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τόσο των ενδιαφερομένων μερών όσο και των επενδυτών. 

Ελαχιστοποίηση κινδύνου

Η ανεξάρτητη έκθεση υπευθυνότητας ενισχύει την εμπιστοσύνη στη νομική συμμόρφωση και συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των λειτουργικών κινδύνων.

Συνεχής βελτίωση

Η συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών του κλάδου προάγει τη συνεχή βελτίωση, επιτρέποντας καλύτερη κατανομή των πόρων και μειωμένο λειτουργικό κόστος.

 

Χρειάζεστε βοήθεια με την έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας;

Οι υπηρεσίες σχετικά με την έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας που προσφέρει η LRQA εγγυώνται ότι τα συστήματα δεδομένων βάση των οποίων αναπτύσσετε τις αναφορές σας είναι έγκυρα και αξιόπιστα, ενώ οι εκθέσεις σας περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Η LRQA ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του οργανισμού σας μπορεί να προσαρμόσει τη διαδικασία επαλήθευσης, επικυρώνοντας τις εκθέσεις βάσει των σχετικών κριτηρίων, όπως, μεταξύ άλλων, του προτύπου διασφάλισης AA1000 και των κατευθυντήριων γραμμών της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative, GRI).

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Καταρτισμένοι επαγγελματίες

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA συνέβαλαν στην ανάπτυξη των βασικών αρχών του προτύπου διασφάλισης AA1000 συμμετέχοντας παράλληλα σε ομάδες εργασίας της GRI, πράγμα που τους επιτρέπει να προσφέρουν ολοκληρωμένη έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας.

Τεχνογνωσία

Οι επιθεωρητές της LRQA επιλέγονται βάση της εξειδίκευσής τους ανά τομέα και κατανοούν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε αλλά και τις ευκαιρίες που σας προσφέρονται, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκετε.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;