เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การสอบทานผลรายงานขององค์กร

แสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

การสอบทานผลของรายงานขององค์กรจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถอธิบายผลกระทบของแผนริเริ่มการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในลักษณะที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าถึงได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

การสอบทานผลรายงานขององค์กรจะช่วยให้บริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนทุกขนาดในการรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ผลประกอบการทางการเงินของตน

กระบวนการที่มีระบบนี้จะสอบทานผลกระทบที่ดีของแผนริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม แผนริเริ่มทางสังคม และแผนการสร้างความยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่นำมาซึ่งตัวเลขในงบดุลของคุณ และสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรของคุณ

การสื่อสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กรนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่การลงทุนเพื่อประโยชน์ของชุมชนในบัญชีการดำเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเลขผลประกอบการทางการเงิน บริษัทต่างๆ ยังคงตระหนักถึงบทบาทของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจของคุณ ซึ่งหมายถึงการเติบโตในรายงานความสำเร็จขององค์กรซึ่งไม่ได้วัดแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว

ประโยชน์ของการสอบทานผลรายงานขององค์กร

ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรายงานที่ครอบคลุมช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุน 

ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

การสอบทานผลรายงานโดยองค์กรอิสระจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้เหลือน้อยที่สุด

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมจะช่วยผลักดันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นและลดต้นทุนการดำเนินงานลง

 

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบทานผลรายงานขององค์กร

บริการด้านการสอบทานผลรายงานขององค์กรโดย LRQA’s (LRQA) จะช่วยรับประกันว่า ระบบข้อมูลที่รายงานของคุณต้องพึ่งพานั้นเป็นระบบที่ดีเยี่ยมและเชื่อถือได้ ขณะที่การรายงานของคุณมีรายละเอียดที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

LRQA สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการสอบทานผลเพื่อให้สอดคล้องให้ข้อกำหนดขององค์กรของคุณ การสอบทานผลของรายงานของคุณโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการรับรอง AA1000 (AA1000 Assurance Standard) และแนวทางการรายงานด้านการสร้างความยั่งยืนของแผนริเริ่มในการรายงานทั่วโลก (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines - GRI)

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิสูง

ผู้เชี่ยวชาญของ LRQA ได้ช่วยพัฒนาหลักการของมาตรฐานการรับรอง AA1000 ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมในคณะทำงานด้าน GRI ดังนั้นพวกเขาจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้บริการด้านการสอบทานผลรายงานขององค์กรได้อย่างครอบคลุม

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ผู้ตรวจประเมินของ LRQA ได้รับคัดเลือกจากความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะของพวกเขาในแต่ละภาคส่วน ซึ่งหมายถึงลูกค้าสามารถมั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินของเราย่อมเข้าใจถึงความท้าทายเฉพาะที่คุณเผชิญอยู่และโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?