Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

VERIFIKACE CDP

Demonstrujte své úsilí v boji proti klimatickým změnám

Společnost LRQA je uznávaným verifikačním partnerem a předním globálním poskytovatelem nezávislých verifikačních služeb s mezinárodní akreditací.

Přehled

Pro organizace zveřejňující přesné údaje o emisích a udržitelnosti je důležitým krokem pro získání důvěry investorů a zainteresovaných stran zajištění souladu s legislativou a zlepšení systému řízení uhlíkové stopy.

CDP, Carbon Disclosure Project, je nezávislá, nezisková organizace, která spravuje globální zveřejňovací systém, který umožňuje společnostem monitorovat, měřit a řídit jejich environmentální dopad. Prostřednictvím CDP zveřejňuje informace více než 9 500 společností. Také umožňuje stovkám investorů s kapitálem více než 100 bilionů $ provádět informovaná rozhodnutí.

Potřeba organizací monitorovat a zveřejňovat informace o jejich výkonnosti v oblasti řešení klimatických změn a ochrany životního prostředí neustále roste. Jedná se o klíčový prvek zajištění akčních změn a pokroku v řízení uhlíkové stopy.

Nezávislá verifikace od společnosti LRQA zajišťuje přesnost, důvěryhodnost a úplnost informací a údajů, které společnost zveřejňuje. Prostřednictvím verifikace a zveřejňování CDP mohou organizace učinit zásadní krok na cestě k vytvoření účinného systému řízení uhlíkové stopy a jejímu omezení.

Přínosy verifikace CDP

Vyšší CDP skóre a přítomnost na seznamu CDP A

Verifikace od třetí strany zvyšuje skóre zveřejňování, uvědomění, celkového managementu a vedení v oblasti CDP.

Uspokojení tržní poptávky

Požadavek přesných informací se zvyšuje jak u interních, tak i externích zainteresovaných stran, neboť jim umožňuje pochopit strategii, rizika a příležitosti k růstu společnosti. 

Posílení neustálého zlepšování

Nezávislá verifikace podporuje neustálé zlepšování interních procesů, které může pomoci přinést úspory nákladů a zvýšit efektivitu. 

Lepší vnímání veřejností

Nezávislý audit zveřejňovaných výkazů demonstruje vaše úsilí v boji proti klimatickým změnám a při zvyšování udržitelnosti. Také přitahuje mladé talenty, z nichž mnozí chtějí pracovat pro zaměstnavatele s pozitivním dopadem pro planetu. 

Zajištění souladu s předpisy

Tržní mechanismy jako EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) či California Air Resources Board (CARB) získávají na popularitě a závisí na přesnosti, integritě a úplnosti zveřejňovaných údajů a informací.

Proč spolupracovat se společností LRQA?

Technická odbornost – S využitím technické odbornosti, globální působnosti a hlubokých oborových znalostí vám naše verifikační, certifikační a auditní služby mohou pomoci demonstrovat úsilí v oblasti cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals, SDG).

Globální působnost – Poskytujeme služby pro téměř každé odvětví a můžeme vám pomoci řídit rizika, posílit neustálé zlepšování a budovat důvěryhodnost u klíčových zúčastněných stran. Působíme ve více než 120 zemích a jsme uznáváni více než 30 akreditačními orgány po celém světě.

Společnost LRQA je verifikačním partnerem v oblasti CDP a jedním z nejdéle působících poskytovatelů verifikačních služeb v oblasti skleníkových plynů (greenhouse gas, GHG) – poskytujeme služby podle celé řady standardů, schémat a směrnic, včetně ISO 14064, EU/UK ETS, GRI a AA10000. Společnost LRQA je také známým podporovatelem sdružení Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Efektivní partnerství – Spolupracujeme s našimi klienty, abychom jim pomohli získat kontrolu – dosáhnout pozitivní změny a posílit transparentnost napříč všemi aspekty jejich agendy v oblasti udržitelnosti.

 

Zajímá Vás, jak můžeme pomoci Vaší organizaci?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?