Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 50001 – SYSTÉMY MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Zlepšete své hospodaření s energií.

ISO 50001 je mezinárodní standard, který pomáhá snižovat spotřebu energie, minimalizovat Vaši uhlíkovou stopu a snižovat náklady prostřednictvím udržitelného využívání energie.

Přehled

ISO 50001 pro systémy managementu hospodaření s energií Vám pomůže vyvinout systematický přístup k hospodaření s energií, jejímu získávání a využití. S pomocí ISO 50001 společnosti snižují spotřebu a náklady, a dále také závislost na externích dodavatelích energií, což v důsledku snižuje provozní rizika. Postupy standardu ISO 50001 se zaměřují výhradně na praktiky udržitelné energie a zavádí další četné požadavky nezahrnuté ve standardu ISO 14001.

ISO 50001:2018

Standard ISO 50001:2018, zveřejněný 21. srpna 2018, uvádí požadavky na proces založené na datech, který se zaměřuje na neustálé zlepšování hospodaření s energií. Certifikované organizace mají tři roky na přechod na revidovanou verzi. Doba pro přechod z ISO 50001:2011 na revidovaný standard ISO 50001:2018 byla prodloužena do 21. 2. 2022. 

Nejdůležitější změnou je zavedení přílohy SL struktury High-Level Structure, která zajišťuje kompatibilitu s dalšími standardy pro systémy managementu hospodaření s energiemi, včetně ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, což usnadňuje její integraci.

Nová verze standardu ISO 50001 vyžaduje, aby se organizace dívaly dále za vlastní energetické potřeby a uvážily, jaké existují externí požadavky a rizika. Rizika a příležitosti by měly být zvažovány v rámci vytváření strategického směru High-Level, aby byla zajištěna integrace principů hospodaření s energiemi do struktury organizace.

Standard ISO 50001:2018 přináší výraznější zaměření na neustálé zlepšování využití energií s větším zapojením vedení a zaměstnanců. Revidovaný standard by také měl přispět ke zvýšení účinnosti a snížení nákladů za energie, a tím umožnit organizacím snížit jejich environmentální dopad a zvýšit konkurenceschopnost.

Přínosy ISO 50001

Snížení nákladů za energie

Hospodaření s energiemi dle požadavků ISO 50001 snižuje spotřebu prostřednictvím strukturovaného monitorování použití energie, zvyšuje energetickou účinnost, a tím pomáhá podnikům šetřit.

Jméno značky

Certifikace dle ISO 50001 prokazuje Váš závazek k environmentální odpovědnosti prostřednictvím shody s místní energetickou legislativou a přispívá k neustálému zvyšování renomé Vaší značky.

Zvyšování účinnosti

Monitorování využití energií a jeho srovnávání s průmyslovými standardy pomáhá zajistit, že Váš podnik dosahuje optimální účinnosti v dlouhodobém horizontu.

Finanční úspory

Organizace často přehlíží potenciál zvyšování energetické účinnosti. Standard ISO 50001 tyto příležitosti zdůrazňuje, abyste mohli dosáhnout plného potenciálu Vašeho systému managementu hospodaření s energií.

Potřebujete pomoci s ISO 50001?

Pokud Vás zajímá, „co je ISO 50001“, tak se jedná o strukturovaný přístup pokrývající osvědčené postupy hospodaření s energiemi, který pomáhá organizacím, srovnávat, měřit, dokumentovat a vykazovat energetickou účinnost.

Společnost LRQA je předním poskytovatelem certifikace a školení v oblasti systémů managementu hospodaření s energií s více než 30 lety zkušeností. Nabízíme služby v oblasti školení, rozdílové analýzy, posuzování a certifikace, které organizacím pomohou implementovat efektivní systém managementu hospodaření s energií.

Proč s námi spolupracovat?

Nezávislost

Společnost LRQA si zachovává nezávislost a nestrannost v rámci celé nabídky poradních a certifikačních služeb. Při všech našich rozhodnutích používáme stejný důsledný proces za účelem dosažení vysokých standardů s nejlepším možným výstupem pro zajištění důvěry klientů.

Odborné znalosti

Společnost LRQA působí v oblasti posuzování a certifikace systémů managementu hospodaření s energií již mnoho let. Naši auditoři jsou odborníky na systémy managementu s kvalifikací na systémy managementu hospodaření s energií a environmentálního managementu. Nejenže rozumí potenciálu průlomových myšlenek v oblasti účinnosti, ale své znalosti také používají s ohledem na Vaše konkrétní potřeby, což garantuje okamžitý i dlouhodobý příznivý dopad.

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?