เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

มาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน

ยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงานของคุณ

มาตรฐาน ISO 50001 คือมาตรฐานสากลที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอนของคุณให้เหลือน้อยที่สุด และลดต้นทุนลงด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืน

ภาพรวม

มาตรฐาน ISO 50001 EnMS ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแนวทางที่เป็นระบบในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้พลังงาน ด้วยมาตรฐาน ISO 50001 ธุรกิจต่างๆ จะสามารถลดการบริโภคและลดต้นทุนลง ควบคู่ไปกับการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์พลังงานที่เป็นบุคคลภายนอก รวมทั้งลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ขั้นตอนดำเนินการของมาตรฐาน ISO 50001 จะเน้นที่แนวทางปฏิบัติด้านพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ ซึ่งไม่มีในมาตรฐาน ISO 14001

มาตรฐาน ISO 50001:2018

ระยะเวลาการเปลี่ยนจากมาตรฐาน ISO 50001:2011 มาเป็นมาตรฐาน ISO 50001:2018 ได้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2022

มาตรฐาน ISO 50001:2018 ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2018 โดยระบุข้อกำหนดของกระบวนการที่เน้นข้อมูลเป็นสำคัญและมุ่งที่การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจะมีเวลา 3 ปีในการย้ายจากระบบเก่ามาสู่มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการแนะนำโครงสร้างระดับสูง หรือภาคผนวก SL ซึ่งรับรองถึงความเข้ากันได้กับมาตรฐานระบบจัดการพลังงานอื่น เช่น มาตรฐาน ISO 9001, มาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน ISO 45001 ที่ช่วยให้การบูรณาการทำได้ง่ายขึ้น

มาตรฐาน ISO 50001 ฉบับใหม่กำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องทบทวนข้อกำหนดด้านพลังงานของตนและพิจารณาเกี่ยวกับข้อกำหนดภายนอกและความเสี่ยงที่มีอยู่ ควรมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเชิงกลยุทธ์ในระดับสูง เพื่อรับรองว่ามีการรวมหลักการในการจัดการพลังงานเข้าไว้ในโครงสร้างขององค์กร

มาตรฐาน ISO 50001:2018 ทำให้องค์กรหันมามุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้นำและพนักงานต้องมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ คาดว่ามาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุงนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 50001

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง

มาตรฐาน ISO 50001 การจัดการพลังงานจะช่วยลดการใช้พลังงานลงโดยผ่านระบบการตรวจติดตามด้านการใช้พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณค่าของแบรนด์

การรับรองมาตรฐาน ISO 50001 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการรับรองถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านพลังงานของท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง

ด้วยการตรวจติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทียบของอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณสามารถชี้จุดที่ควรปรับปรุง คุณจึงมั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว

การประหยัดทางการเงิน

องค์กรต่างๆ มักจะละเลยเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ทำได้ มาตรฐาน ISO 50001 ช่วยเน้นถึงโอกาสในการได้รับประโยชน์ หรือการบรรลุศักยภาพสูงสุดของระบบจัดการด้านพลังงานของคุณ

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 50001

หากคุณยังคงสงสัยว่า "มาตรฐาน ISO 50001 คืออะไร” แนวทางที่มีระบบสูงสุดที่เป็นแนวทางเดียวนี้ครอบคลุมวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการพลังงาน การใช้เกณฑ์เปรียบเทียบสำหรับองค์กรต่างๆ การวัดผล จัดทำเอกสาร และรายงานในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

LRQA คือผู้นำในตลาดเกี่ยวกับการรับรองและการฝึกอบรม EnMS ที่เรามีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี โดยเสนอบริการด้านการฝึกอบรม, การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ , การตรวจประเมินและการรับรอง เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถนำระบบจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้จริง

เหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการจากเรา

ความเป็นอิสระ

LRQA รักษาความเป็นอิสระและความเป็นกลางในด้านบริการให้คำปรึกษาและการรับรองต่างๆ ทั้งหมด เราปฏิบัติตามกระบวนการที่เคร่งครัดแบบเดียวกันในการบรรลุมาตรฐานสูงสุด พร้อมผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ทำได้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการตัดสินใจทุกครั้งของเรา

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

LRQA มีส่วนร่วมในการตรวจประเมิน และการรับรองมาตรฐาน EnMS มาเป็นเวลานานหลายปี ผู้ประเมินของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พวกเขาไม่เพียงแต่เข้าใจถึงประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ของแผนริเริ่มที่มองการณ์ไกลเท่านั้น แต่ยังสามารถนำความรู้ของพวกเขามาปรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรับรองถึงผลกระทบในปัจจุบันและในระยะยาวด้วย

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?