Güncel olmayan bir tarayıcı kullandığınızı tespit ettik. Bu durum belirli özelliklere erişmenizi engelleyecektir. Tarayıcıyı güncelle

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Enerji performansınızı yükseltin.

ISO 50001, tüketiminizi azaltmanız, karbon ayak izinizi en aza indirmeniz ve maliyetlerinizi düşürmeniz için size sürdürülebilir enerji kullanımını destekleyerek yardımcı olan uluslararası bir standarttır.

Hizmetlerimiz için

Genel Bakış

ISO 50001 EnMS; enerji performansı, tedarik ve kullanım süreçleri için sistematik bir yaklaşım geliştirmenizde size yardımcı olur. ISO 50001 ile şirketler, bir yanda tüketim ve maliyetlerini düşürürken, diğer yanda 3. Taraf enerji sağlayıcılara olan bağımlılıklarını azaltarak, operasyon risklerini hafifletirler. ISO 50001 prosedürleri, ISO 14001 ile kapsanmayan çok sayıda ek gereklilikleri ile yalnızca sürdürülebilir enerji uygulamalarına odaklanır.

ISO 50001:2018

21 Ağustos 2018’de yayınlanan ISO 50001:2018, enerji performansında sürekli gelişmeye odaklanmış veri-güdümlü bir süreç için gerekli şartları ana hatlarıyla belirler. Belgelendirilmiş kuruluşlar revize sürüme üç yıl içinde geçiş yapmalıdır.

En önemli değişiklik, entegrasyonu basitleştiren ve ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 dahil olmak üzere diğer enerji yönetim sistemi standartları ile uyumluluğu sağlayan Yüksek seviye Yapısı, Ek SL’in tanıtılmasıdır.

ISO 50001’in yeni sürümü, kuruluşların kendi enerji gereksinimlerinin ötesine bakmalarını ve mevcut olabilecek harici gereklilik ve riskleri dikkate almalarını gerektirmektedir. Riskler ve fırsatlar, enerji yönetimi ilkelerinin kuruluşun yapısına entegre edilmesini sağlayan yüksek seviye stratejik yönün bir parçası olarak görülmelidir.

ISO 50001:2018 sayesinde yönetim kadrosunun ve çalışanların daha fazla katılımı ile, enerji performansında sürekli gelişme konusuna daha güçlü odaklanılabilir. Revize standart aynı zamanda verimliliği artırarak, enerji maliyetlerini de düşürebilir ve böylece, kuruluşlara çevresel etkilerini azaltma ve rekabet gücünü artırma olanağı sunar.

ISO 50001’in Avantajları

Enerji maliyetlerini düşürün

ISO 50001 enerji yönetimi, tüketimi enerji kullanımını yapılandırılmış şekilde izleyerek azaltır ve böylece enerji verimliliğini artırarak, şirketlere tasarruf etmelerinde yardımcı olur.

Marka değeri

ISO 50001 belgelendirmesi, marka şöhretinizi sürekli iyileştirmek için yerel enerji mevzuatı ile uyumluluk sağlayarak, çevresel sorumluluğa yönelik kararlılığınızı sergiler.

Sürekli verimlilik

Gelişmeleri saptayarak tanımlamak için enerji performansını sektör ölçütlerine göre izleyerek, şirketinizin uzun vadede ideal verimlilikte çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Mali açıdan tasarruf

Şirketler enerji verimliliğini artırma potansiyelini genellikle gözardı ederler. ISO 50001 bu kazanç olanaklarını ön plana çıkararak, enerji yönetim sisteminizin tam potansiyelinin farkına varmanızı sağlar.

ISO 50001 konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?

ISO 50001’in ne olduğunu hâlâ merak ediyorsanız, şirketlere enerji verimliliklerini karşılaştırmaları, ölçmeleri, belgelemeleri ve raporlamalarında yardımcı olan ve en iyi enerji yönetimi uygulamalarını kapsayan yapısal tek yaklaşımdır.

LRQA, EYS belgelendirme ve eğitiminde 30 yılı aşan deneyimiyle bir pazar lideri olarak, şirketlere etkili bir enerji yönetim sistemini uygulamalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim, mevcut durum analizi, denetim ve belgelendirme hizmetleri sunar.

Neden bizimle çalışmalısınız?

Bağımsız

LRQA, sunduğu tüm hizmetlerde bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumaya özen göstermektedir. Müşterilerimizin tüm kararlarımıza güven duyabilmesi açısından, aynı titiz süreci en yüksek standartlara mümkün olan en iyi sonuçlar ile ulaşmak için de izliyoruz.

Teknik uzmanlık

LRQA, EYS standartlarının denetlenmesi ve belgelenmesi alanında uzun yıllardır hizmet vermektedir. Denetçilerimiz, çevre ve enerji yönetiminde kalifiye birer yönetim sistemi uzmanıdır. İleriyi düşünme girişimlerindeki potansiyel verimliliği yalnızca anlamakla kalmaz; bilgi ve birikimlerini, etkisini gerek bugün, gerekse uzun vadede garanti edecek şekilde özel durumunuza da uygularlar.

Hizmetlerimiz için

Aramak için enter tuşuna bas ya da ok simgesine tıkla Aramak için enter tuşuna bas

Arama simgesi

Bunu mu demek istediniz?