Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 50001 CERTIFIERING

Visa att ni arbetar för energieffektivitet.

ISO 50001 anger ramarna för bästa genomförande inom energiledning. Industrianläggningar, kommersiella anläggningar, institutioner och myndighetsanläggningar, samt hela organisationer kan uppnå miljövänligare, kostnadsbesparande energiledningssystem (EnMS) genom att visa att man uppfyller kraven i ISO 50001.

Översikt

LRQA tillhandahåller flera olika ISO 50001 certifieringstjänster som hjälper er organisation att förbättra energianvändningen, spara pengar och minska er miljöpåverkan.

GAP-analys

Om ni redan har ett EnMS och vill implementera ISO 50001:2018 hjälper en GAP-analys er att identifiera var ni behöver sätta in åtgärder innan ert energiledningssystem är redo för certifiering. Vi samarbetar med er för att definiera omfattningen av GAP-analysen för att säkerställa att vi uppfyller era målsättningar, oavsett om fokus ligger på kritiska eller högriskområden i ert befintliga energiledningssystem eller för att identifiera specifika sårbarheter genom LRQA:s ISO 50001-checklista.

Certifiering och utvärdering

ISO 50001-certifiering är en process i två steg. En systemgenomgång och planeringsbesök för att validera att ert aktuella upplägg är i linje med kraven i ISO 50001 och ett andra besök för att fastställa systemets effektivitet vad gäller uppfyllelse av standarden och åtagande av energipolicyn.

Integrerade revisioner

För organisationer med flera ledningssystem, t.ex. inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och informationssäkerhet, kan man spara både tid och pengar genom ett koordinerat revisions- och övervakningsprogram.

Certifieringstjänster

Varför inte fortsätta ackrediteringen efter ISO 50001? LRQA tillhandahåller certifiering, validering och verifiering inom hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energiledning, it-säkerhet och mycket mer. Kontakta oss för ett samtal om vilka andra effektivitetsförbättringar som kan vara aktuella.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag