Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 50001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υψηλότερες ενεργειακές επιδόσεις.

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας κατά ISO 50001 σας βοηθά να αναπτύξετε μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την ενεργειακή επίδοση, την προμήθεια και τη χρήση της ενέργειας. Με το ISO 50001, οι επιχειρήσεις μειώνουν τόσο την κατανάλωση όσο και το κόστος ενώ παράλληλα μειώνουν την εξάρτησή τους από προμηθευτές ενέργειας, ελαχιστοποιώντας περαιτέρω τους κινδύνους. Οι διαδικασίες ISO 50001 επικεντρώνονται αποκλειστικά στην πρακτική αειφόρου ενέργειας με πολλές πρόσθετες απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από το πρότυπο ISO 14001.

ISO 50001:2018

Το ISO 50001:2018 δημοσιεύθηκε στις 21 Αυγούστου 2018 και περιγράφει τις απαιτήσεις για μια διαδικασία που αξιοποιεί τα δεδομένα και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να μεταβούν στην αναθεωρημένη έκδοση εντός τριών ετών.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η εισαγωγή της δομής υψηλού επιπέδου, του παραρτήματος SL, η οποία εξασφαλίζει συμβατότητα με άλλα πρότυπα για συστήματα διαχείρισης ενέργειας, όπως το ISO 9001, το ISO 14001 και το ISO 45001, απλουστεύοντας την ενσωμάτωση.

Η νέα έκδοση του ISO 50001 απαιτεί από τους οργανισμούς να κοιτάξουν πέρα από τις δικές τους ενεργειακές απαιτήσεις και να εξετάσουν τις εξωτερικές απαιτήσεις και τους κίνδυνους που υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες ως μέρος της στρατηγικής κατεύθυνσης υψηλού επιπέδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός έχει ενσωματώσει τις αρχές διαχείρισης ενέργειας.

Το πρότυπο ISO 50001:2018 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με μεγαλύτερη συμμετοχή της ηγεσίας και των εργαζομένων. Το αναθεωρημένο πρότυπο αναμένεται επίσης να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να μειώσει το ενεργειακό κόστος, επιτρέποντας έτσι στους οργανισμούς να μειώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Τα οφέλη του ISO 50001

Μείωση ενεργειακού κόστους

Η διαχείριση ενέργειας κατά ISO 50001 μειώνει την κατανάλωση μέσω ενός διαρθρωμένου συστήματος παρακολούθησης της χρήσης ενέργειας, βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και βοηθά έτσι τις επιχειρήσεις να εξοικονομούν ενέργεια.

Εταιρική αξία

Η πιστοποίηση ISO 50001 αποδεικνύει τη δέσμευσή σας για περιβαλλοντική ευθύνη και συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της εταιρικής εικόνας σας, μέσω της συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία για την ενέργεια.

Βέλτιστες επιδόσεις

Παρακολουθώντας την ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα όρια αναφοράς του κλάδου μπορείτε να εντοπίσετε περιοχές που επιδέχονται βελτιώσεις και να διασφαλίσετε με αυτόν τον τρόπο τις μακροπρόθεσμες βέλτιστες επιδόσεις της επιχείρησής σας.

Μείωση του κόστους

Οι οργανισμοί συχνά αγνοούν τις δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το ISO 50001 τονίζει αυτές τις ευκαιρίες κέρδους, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του συστήματος διαχείρισης ενέργειας που χρησιμοποιείτε.

Χρειάζεστε βοήθεια με το ISO 50001;

Το ISO 50001 είναι η μοναδική προσέγγιση που καλύπτει με τον πιο διαρθρωμένο τρόπο τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας, βοηθώντας τους οργανισμούς να συγκρίνουν, να μετρήσουν, να τεκμηριώσουν και να αναφέρουν στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η LRQA είναι πρωτοπόρος στην παροχή πιστοποίησης και εκπαίδευσης συστημάτων EnMS με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία, προσφέροντας σεμινάρια, υπηρεσίες επιθεώρησης εντοπισμού ελλείψεων, αξιολόγησης και πιστοποίησης , ώστε να βοηθήσει τους οργανισμούς να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Ανεξαρτησία

Η LRQA διατηρεί την ανεξαρτησία και την αμεροληψία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποίησης. Ακολουθούμε την ίδια αυστηρή διαδικασία για την επίτευξη των υψηλότερων στάνταρ με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ώστε οι πελάτες μας να μας εμπιστεύονται.

Τεχνογνωσία

Η LRQA συμμετείχε στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση προτύπων EnMS για πολλά χρόνια. Οι επιθεωρητές μας είναι ειδικοί σε συστήματα διαχείρισης, με ιδιαίτερα προσόντα στη διαχείριση θεμάτων περιβάλλοντος και ενέργειας. Γνωρίζουν τις δυνατότητες των πρωτοποριακών ιδεών και εφαρμόζουν στην πράξη αυτές τις γνώσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε θετικά αποτελέσματα τόσο σήμερα όσο και μακροπρόθεσμα.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;