Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Ansvarsfull förbrukning och produktion

Ansvarsfullt skapande av starkare leveranskedjor.

När man inför bästa praxis i sin leveranskedja skapar man effektivare partnerskap centrerat runt tydlighet och förtroende.

Få mer information om denna tjänst

Oavsett om det gäller maten vi äter och kläderna vi har på oss, eller bilarna vi kör och apparater i hemmet, så kräver konsumenterna att företagen använder mindre, gör ansvarsfulla inköp och behandlar människor rättvist.

I takt med att leveranskedjorna blir större och allt mer komplexa lägger företag och organisationer avsevärd tid och arbete på att utmana, påverka och övervaka sina leverantörers sociala och miljömässiga prestanda. Överensstämmelse med branschledande standarder och riktlinjer, samt skapa korrekta, oberoende verifierade rapporter som ger konkurrensfördelar och som uppvisar ett åtagande att på lång sikt bidra till hållbara inköp, förbrukning och produktion.

Våra tjänster inom ansvarsfull förbrukning och produktion

Från certifiering mot globala och landspecifika standarder och riktlinjer till verifiering och helt skräddarsydda lösningar samarbetar LRQA med er för att förbättra leveranskedjans transparens och tydliggöra era hållbarhetsvinster inför era intressenter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Få mer information om denna tjänst

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag