Skip content
Fish Farm

Ansvarsfullt skapande av starkare leveranskedjor.

När man inför bästa praxis i sin leveranskedja skapar man effektivare partnerskap centrerat runt tydlighet och förtroende.

Ansvarsfull förbrukning och produktion

Oavsett om det gäller maten vi äter och kläderna vi har på oss, eller bilarna vi kör och apparater i hemmet, så kräver konsumenterna att företagen använder mindre, gör ansvarsfulla inköp och behandlar människor rättvist.

I takt med att leveranskedjorna blir större och allt mer komplexa lägger företag och organisationer avsevärd tid och arbete på att utmana, påverka och övervaka sina leverantörers sociala och miljömässiga prestanda. Överensstämmelse med branschledande standarder och riktlinjer, samt skapa korrekta, oberoende verifierade rapporter som ger konkurrensfördelar och som uppvisar ett åtagande att på lång sikt bidra till hållbara inköp, förbrukning och produktion.

Våra tjänster inom ansvarsfull förbrukning och produktion

Från certifiering mot globala och landspecifika standarder och riktlinjer till verifiering och helt skräddarsydda lösningar samarbetar LRQA med er för att förbättra leveranskedjans transparens och tydliggöra era hållbarhetsvinster inför era intressenter.

Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa din organisation?

Övergång till LRQA

INSIKTER

FALLSTUDIER