Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Οι υπεύθυνες πρακτικές δημιουργούν ισχυρότερες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Όταν ενσωματώνετε βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σας, δημιουργείτε πιο αποδοτικές συνεργασίες που εστιάζονται στη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Περισσότερες πληροφορίες

Είτε πρόκειται για τα τρόφιμα που τρώμε και τα ρούχα που φοράμε, ή για τα αυτοκίνητα που οδηγούμε και τις συσκευές που έχουμε στα σπίτια μας, οι καταναλωτές απαιτούν από τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους, με υπεύθυνο τρόπο και να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με δίκαιο τρόπο.

Καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες συνεχίζουν να επεκτείνονται και να γίνονται πιο σύνθετες, οι οργανισμοί αφιερώνουν πολύ χρόνο και προσπάθεια για να δίνουν κίνητρα, να επηρεάζουν και να εποπτεύουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των προμηθευτών τους. Η συμμόρφωση με κορυφαία στον κλάδο πρότυπα και μοτίβα, καθώς και οι ακριβείς αναφορές ανεξάρτητης πιστοποίησης δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που καταδεικνύει τη δέσμευση για μακροχρόνια βιώσιμη χρήση πόρων, κατανάλωση και παραγωγή.

Οι υπηρεσίες μας για υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Από την πιστοποίηση ως προς διεθνή και ανά χώρα πρότυπα και σχήματα, μέχρι την επαλήθευση των δεδομένων και τις πλήρως προσαρμοσμένες λύσεις που προτείνουμε βασιζόμενοι στις ανάγκες σας – οι συνεργάτες της LRQA εργάζονται μαζί για την επίτευξη διαφάνειας στην εφοδιαστική σας αλυσίδα και για να αποδείξουν την πολιτική σας για την έμπρακτη υποστήριξη της βιωσιμότητας απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας;

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA μοιράζονται σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις εμπεριστατωμένες απόψεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;