เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบ

วิธีปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบจะสร้างห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เมื่อคุณปลูกฝังวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ คุณกำลังสร้างความเป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นที่ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่รับประทานหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ หรือยานยนต์ที่ขับขี่ ตลอดอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน ผู้บริโภคต่างต้องการให้ธุรกิจต่างๆ ใช้ให้น้อยลง จัดหาทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม

ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานยังคงเพิ่มจำนวนและมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่างๆ ต้องอุทิศเวลาและความพยายามมากขึ้นในการกระตุ้น โน้มน้าว และตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์ของตน การปฏิบัติตามมาตรฐานและแผนงานในระดับชั้นนำในอุตสาหกรรม และการรายงานที่มีการสอบทานอย่างถูกต้องโดยหน่วยงานอิสระ จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการจัดหาทรัพยากร การใช้ และการผลิตที่ยั่งยืนในระยะยาว

บริการของเราในด้านการบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบ

ตั้งแต่การตรวจรับรองโดยเทียบกับมาตรฐานและแผนงานเฉพาะของแต่ละประเทศและในระดับโลก ไปจนถึงการสอบทานและโซลูชันที่กำหนดเองได้อย่างเต็มที่ LRQA จะร่วมมือกับคุณเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน และทำให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของคุณเป็นที่ประจักษ์ชัดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?