Skip content
Irrigated Fields

Karbon ayakizi doğrulaması ile saygınlık kazanın.

ISO 14064 sera gazı (Greenhouse Gas - GHG) doğrulaması, kuruluşlara iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kimliklerini vurgulamalarında yardımcı olur.

ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama

+90 216 232 40 88

İletişime geçin

Genel Bakış

Giderek artan sayıda kuruluş, GHG emisyonlarını gönüllü olarak izleyerek rapor etmekte ve karbon ayakizlerini daha iyi yönetmeye çalışmaktadır. ISO 14064, GHG emisyonlarını ölçmek ve azaltmak isteyen kuruluşlara GHG hesaplaması ve doğrulaması için bir çerçeve sağlar.

Her biri farklı bir amaca sahip üç bölüm olarak yayınlanmıştır:

  • Bölüm 1 - GHG emisyonlarına ve ortadan kaldırılmalarına yönelik ölçüm ve raporlama için ilkeleri ve gereklilikleri, kurum seviyesinde belirtir. Bir kuruluşun GHG envanterinin tasarım, geliştirme, yönetim, raporlama ve doğrulanmasını kapsar.
  • Bölüm 2 - Çok sayıda GHG projesi tipini desteklediğinden, karşılık gelen karbon emisyon kredilerini, yenilikçi teknoloji projelerini ve dahili projeleri yeterli düzeyde ele almalıdır. İkinci bölüm, ilke ve gereklilikleri belirler ve GHG emisyonunu azaltması veya ortadan kaldırma çabalarını desteklemesi amaçlanan faaliyetlerin ölçümü, izlenmesi ve raporlanması için proje seviyesinde rehberlik sağlar. GHG proje planlamasını; proje ile ilgili GHG kaynakları, bataklık ve rezervuarların ve temel senaryonun tanımlanması ve seçilmesini; GHG projesi performansının izlenme, ölçülme, belgelenme ve raporlanmasını; ve veri kalitesinin yönetilmesi faaliyetlerini içerir.
  • Bölüm 3 - İlke ve gereklilikleri belirler ve GHG beyanlarının doğrulanma ve/veya denetlenmesini gerçekleştiren veya yöneten kişilere rehberlik eder. Kuruluşun veya GHG projesinin ölçülme, izlenme ve raporlanma süreçlerinde uygulanabilir.

Standardın gelecekte olabilecek değişikliklerden mümkün olduğunca etkilenmemesi için, ISO/TC 207/SC7 teknik grubu Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute - WRI), Gold Standard Vakfı gibi önemli kurumlarla ve konunun diğer önemli taraflar ile yakın ilişki içinde çalışmaya devam etmektedir.

LRQA'nin sunduğu tüm eğitimleri görmek ister misiniz?

Eğitim broşürümüzü indirin ve LRQA'nin eğitimleri ilgili meslek kuruluşları tarafından onaylanmış ve LRQA’nin yönetim sistemleri denetim deneyimine dayanan eğitimlerdir. Şimdi indirin.

LRQA'nin sunduğu tüm eğitimleri görmek ister misiniz?
training-calendar

ISO 14064’ün yararları

Doğruluğu kanıtlama

ISO 14064-1 ve ISO 14064-2 ile doğrulama; sistem ve süreçlerinizin gerçekliğini vurgulayarak, GHG ölçüm, bildirim ve raporlarının ISO 14064 standartlarına uyumlu olduğunu ve hata, ihmal veya yanıltıcı bilgi içermediğini kanıtlar.

Hedefleri yakalama

ISO 14064-2 ile doğrulama, proje temeli, tasarım planı bütünlüğünü kurar ve öngörülen Sera Gazı Emisyonu (SGE) azaltımlarınızı gerçekleştirmenizi sağlayacak varsayımları destekler.

Başarıyı doğrulama

ISO 14064-1 ile doğrulama; karbon ayakizi deklarasyonlarınıza yönelik gerekli güvenceyi sağlar. SGE projelerinin ISO 14064-2 olarak doğrulanması, SGE projesinin planlandığı gibi uygulanması durumunda güven sağlayacak ve öngörülen emisyon indirimleri elde etmenize yardımcı olacaktır. SGE projelerinizin doğrulanması, belirli bir dönem içinde ulaşılan emisyon azaltımlarınızın paydaşlarına güvence verir.

ISO 14064 konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?

ISO 14064’e yönelik akreditasyon sağlayan ilk doğrulama kuruluşlarından biri olarak LRQA, tüm sektörlerde şirketlere ISO 14064 Bölüm 1 kapsamında akredite doğrulama hizmeti sunmaktadır. .

ISO 14064  doğrulama ve geçerli kılma hizmetlerimiz, SGE emisyonlarınızın şirket veya proje seviyesinde ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanmasına yönelik güçlü, çoğaltılabilir mekanizmalar geliştirmenizde size yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Neden bizimle çalışmalısınız?

Teknik uzmanlık

LRQA, tüm dünyada birçok sektör ve şema genelinde, ISO 14064 SGE doğrulama hizmetlerinin ön saflarında yer almaktadır. Bu bizi, bildirimlerini saygın bir üçüncü tarafın doğrulaması açısından, deneyimlerimizi ve uzmanlığımızı müşterilerimizle paylaşma konusunda önemli bir pozisyona yerleştirmektedir.

Rakipsiz deneyim

LRQA, ISO 14064 ve Japon Gönüllü Emisyon Ticaret Planı (Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme) gibi gönüllü mekanizmaların yanı sıra, Birleşik Krallık Emisyon Ticaret Planı (UK Emissions Trading Scheme) ile ulusal, AB Emisyon Ticaret Planı (EU Emissions Trading Scheme) ile bölgesel ve BM FCCC Sera Gazı Emisyonu (UNFCCC Clean Development Mechanism - CDM) ve Ortak Uygulama (Joint Implementation) ile uluslararası seviyede düzenlenmiş planlarda doğrulama sağlama konusunda köklü bir deneyime sahiptir.