Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ISO 14064

Bouw aan vertrouwen door verificatie van de ecologische footprint.

Met ISO 14064 broeikasgas (BKG) validatie en -verificatie onderstrepen organisaties hun geloofwaardigheid op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid.

Overzicht ISO 14064

Wat is ISO 14064?

Steeds meer organisaties zetten in op vrijwillige controle en rapportage van de broeikasgasuitstoot en willen hun ecologische footprint beter managen. Organisaties die de uitstoot van broeikasgassen willen meten en verminderen, vinden in ISO 14064 een kader voor registratie en verificatie daarvan.

Opgesplitst in drie delen, elk met een unieke opzet:

ISO 14064-1

 Definieert beginselen en eisen op organisatieniveau voor meting en rapportage van broeikasgasemissies en -afvoer. Het omvat ontwerp, ontwikkeling, beheer, rapportage en verificatie van de broeikasgasuitstoot van een organisatie.

ISO 14064-2

Ondersteunt uiteenlopende broeikasgasprojecten; er is dus ruimschoots aandacht voor verrekening van de carbon credits en vernieuwende technologieprojecten, maar ook voor interne projecten. In het tweede deel komen principes en eisen aan de orde en worden op projectniveau richtlijnen gegeven voor toetsing, controle en rapportage van activiteiten die tot doel hebben het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het verbeteren van de afvoer daarvan. Het omvat de broeikasgasprojectplanning, het vaststellen en selecteren van bronnen, putten en reservoirs die relevant zijn voor het project en het uitgangsscenario, en verder het controleren, meten, documenteren en rapporteren van de resultaten van het broeikasgasproject en het managen van de gegevenskwaliteit.

ISO 14064-3 

Beschrijft beginselen, eisen en richtlijnen voor mensen die de validatie en/of verificatie van broeikasgasverklaringen uitvoeren of managen. Het kan gebruikt worden voor meting, bewaking en rapportage van organisatie- of broeikasgasprojecten.

Om de standaard van A tot Z toekomstbestendig te maken, werkt de ISO/TC 207/SC7 technische groep voortdurend nauw samen met instanties als Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), World Resources Institute (WRI), The Gold Standard Foundation en andere belangrijke partijen.

Wilt u meer informatie over ISO 14064? Neem contact met ons op.

Wat zijn de voordelen van ISO 14064?

Integriteitscontrole

Verificatie conform ISO 14064-1 en ISO 14064-2 houdt in dat systemen en processen worden gecontroleerd, om aan te tonen dat de inventarisatie van uw broeikasgassen, verklaringen en rapporten vrij zijn van fouten, weglatingen of onjuiste opgaven. Wanneer dit het geval is voldoen de systemen en processen aan de ISO 14064-norm.

Realiseer uw doelen

Validatie conform ISO 14064-2 stelt de integriteit vast van uw projectbasislijn, ontwerpplan en ondersteunende aannames om te zorgen dat u uw geplande emissieverlaging van broeikasgassen realiseert.

Verzekerd succes

Verificatie conform ISO 14064-1 biedt de nodige zekerheid dat uw verklaringen over uw carbon footprint kloppen. Validatie van projecten voor broeikasgassen volgens ISO 14064-2 geeft de zekerheid dat het project – indien geïmplementeerd volgens planning – zal helpen om de geplande emissiereducties te realiseren. Verificatie van uw projecten voor broeikasgassen verzekert uw stakeholders van de omvang van uw emissievermindering over een bepaald tijdvak.

Hulp nodig met ISO 14064?

LRQA was een van de eerste verificatie-instanties die werd geaccrediteerd volgens ISO 14064, zodat wij geaccrediteerde verificatie kunnen aanbieden volgens de volledige omvang van ISO 14064 Deel 1 aan iedere organisatie in elke bedrijfssector.

Onze ISO 14064 validatie- en verificatiediensten zijn bedoeld om u te helpen bij de ontwikkeling van robuuste, reproduceerbare mechanismes voor het kwantificeren, monitoren en rapporteren van uw emissies van broeikasgassen op organisatie- of projectniveau.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Technische expertise

LRQA loopt voorop op het vlak van ISO 14064 validatie en verificatie van broeikasgassen in diverse sectoren en programma's over de hele wereld. Dit brengt ons in een voortreffelijke positie om onze ervaring en expertise te delen met cliënten voor een geloofwaardige, externe verificatie van hun verklaringen.

Ongeëvenaarde ervaring

LRQA heeft diepgaande ervaring met validatie en verificatie binnen vrijwillige mechanismes als ISO 14064 en het Japanse Voluntary Emissions Trading Scheme, alsook reguleringen op regionaal niveau met het Britse Emissions Trading Scheme en het EU Emissions Trading Scheme en op internationaal niveau met de UNFCCC Clean Development Mechanism (CDM) en Joint Implementation.

Meer weten over deze dienst?

Insights

Artikelen en blogs

Hier delen LRQA-experts regelmatig hun research, inzichten en ervaringen.