Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

ISO 14064 Walidacja i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych

Zdobądź wiarygodność dzięki weryfikacji śladu węglowego.

Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych względem ISO 14064 i Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) pomaga organizacjom wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju.

Zarys ogólny

Coraz więcej organizacji pragnie dobrowolnie monitorować i raportować swoje emisje GHG, aby lepiej zarządzać swoim śladem węglowym. ISO 14064 stanowi ramę dla ewidencjonowania i weryfikacji GHG, dla organizacji, które chcą policzyć i ograniczyć swoją emisję.

Norma została wydana w trzech częściach i każda pełni inną rolę:

  • Część 1 - Określa zasady i wymogi dla obliczania i raportowania emisji i pochłaniania GHG na poziomie organizacji. Obejmuje projekt, opracowanie, zarządzanie, raportowanie i weryfikację danych inwentaryzacyjnych GHG organizacji.
  • Część 2 - Wspiera wielorakie typy projektów GHG, dlatego musi poza projektami wewnętrznymi odpowiednio ująć kwestię nabywania kredytów węglowych i innowacyjnych projektów technologicznych. Druga część określa zasady i wymogi, a także dostarcza wskazówek na poziomie projektu w zakresie obliczania, monitorowania i raportowania działań skierowanych na redukcję emisji lub zwiększenie pochłaniania GHG. Obejmuje planowanie projektu GHG; identyfikację i wybór źródeł GHG, pochłaniaczy i zbiorników dotyczących projektu i scenariusza bazowego; monitorowanie, obliczanie, dokumentowanie i raportowanie wydajności GHG; oraz zarządzanie jakością danych.
  • Część 3 - Określa zasady i wymogi, oraz wytyczne dla tych, którzy przeprowadzają bądź zarządzają walidacją i/lub weryfikacją deklaracji GHG. Może być stosowana jako zbiór zaleceń organizacyjnych albo do obliczania, monitorowania i raportowania projektów GHG.

Aby norma zachowała ważność możliwie najdłużej, grupa techniczna ISO/TC 207/SC7 nieustannie blisko współpracuje z kluczowymi organizacjami, takimi jak Projekt badania śladu węglowego (CDP), Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Światowy Instytut Zasobów (WRI), The Gold Standard Foundation i inni kluczowi partnerzy.

Korzyści z ISO 14064

Gwarancja wysokich standardów etycznych

Kompatybilność z normą ISO 14064-1 i ISO 14064-2 podkreśla merytoryczną prawidłowość twoich systemów i procesów, i dowodzi, że wykazywane przez ciebie poziomy emisji gazów cieplarnianych (GHG), oświadczenia i raporty spełniają warunki normy ISO 14064 i są pozbawione błędów, przeoczeń lub niezgodności.

Osiąganie celów

Walidacja z normą ISO 14064-2 ustanawia etyczne ramy dla wstępnych założeń twojego projektu, jego planowania i założeń drugoplanowych, aby zapewnić osiągnięcie zakładanej redukcji emisji GHG.

Walidacja sukcesu

Walidacja zgodności z ISO 14064-1 zapewnia prawidłową realizację twoich deklaracji środowiskowych. Walidacja zgodności z ISO 14064-2 projektów redukcji emisji GHG daje pewność, że jeśli projekt zostanie wdrożony zgodnie z planem, pomoże osiągnąć prognozowaną redukcję. Weryfikacja projektów redukcji emisji jest dla twoich partnerów partnerów i udziałowców gwarancją osiągnięcia określonego zakresu redukcji w wyznaczonym czasie.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu ISO 14064?

LRQA było jedną z pierwszych organizacji certyfikujących, które otrzymały akredytację do oceny zgodności z ISO 14064, co oznacza, że zapewniamy akredytowaną weryfikację zgodności z normą ISO 14064 w pełnym zakresie części 1, dla każdej organizacji działającej w dowolnym sektorze.

Analizę emisji gazów cieplarnianych (GHG) możemy zrealizować na podstawie Greenhous Gas Protocol wg trzech zakresów.

  • Zakres 1 - emisje bezpośrednie - pochodzące ze źródeł będących własnością lub kontrolowanych prze organizację.
  • Zakres 2 - emisje pośrednie - emisje pochodzące z zakupionej energii elektrycznej i innej. 
  • Zakres 3 - emisje bezpośrednie inne - pochodzące ze źródeł nie będących własnością ale kontrolowanych przez firmę.

Dlaczego warto nas wybrać?

Wiedza techniczna

LRQA jest liderem w zakresie walidacji i weryfikacji emisji z ISO 14064 w różnych sektorach i systemach na całym świecie. To stawia nas w uprzywilejowanej pozycji, by dzielić się doświadczeniem i wiedzą z klientami pragnącymi uzyskać wiarygodną ocenę swoich deklaracji przez stronę trzecią.

Niezrównane doświadczenie

LRQA posiada rozległe doświadczenie w zakresie walidacji i weryfikacji mechanizmów dobrowolnych, takich jak ISO 14064 i Japoński dobrowolny system handlu uprawnieniami do emisji (JVETS), a także systemów regulowanych ma poziomie kraju za pomocą Brytyjskiego systemu handlu emisją (UK ETS), regionu - Unijnego systemu handlu emisją (EU ETS, i globalnie - za pomocą Mechanizmu czystego rozwoju (CDM) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz Wspólnej implementacji.

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

STUDIA PRZYPADKÓW

Z kim pracujemy

Pomagamy firmom z kilkudziesięciu sektorów wysuwać się na prowadzenie i osiągać więcej niż kiedykolwiek. Jak możemy pomóc Tobie?

Zobacz więcej studiów przypadków

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?