Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ISO 14064 VALIDATIE & VERIFICATIE

Bouw aan vertrouwen door verificatie van de ecologische footprint.

Met ISO 14064 broeikasgas (BKG) validatie en -verificatie onderstrepen organisaties hun geloofwaardigheid op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Overzicht ISO 14064

Steeds meer organisaties zetten in op vrijwillige controle en rapportage van de broeikasgasuitstoot en willen hun ecologische footprint beter managen. Organisaties die de uitstoot van broeikasgassen willen meten en verminderen, vinden in ISO 14064 een kader voor registratie en verificatie daarvan.

Opgesplitst in drie delen, elk met een unieke opzet:

  • Deel 1 - Definieert beginselen en eisen op organisatieniveau voor meting en rapportage van broeikasgasemissies en -afvoer. Het omvat ontwerp, ontwikkeling, beheer, rapportage en verificatie van de broeikasgasuitstoot van een organisatie.
  • Deel 2 - Ondersteunt uiteenlopende broeikasgasprojecten; er is dus ruimschoots aandacht voor verrekening van de carbon credits en vernieuwende technologieprojecten, maar ook voor interne projecten. In het tweede deel komen principes en eisen aan de orde en worden op projectniveau richtlijnen gegeven voor toetsing, controle en rapportage van activiteiten die tot doel hebben het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het verbeteren van de afvoer daarvan. Het omvat de broeikasgasprojectplanning, het vaststellen en selecteren van bronnen, putten en reservoirs die relevant zijn voor het project en het uitgangsscenario, en verder het controleren, meten, documenteren en rapporteren van de resultaten van het broeikasgasproject en het managen van de gegevenskwaliteit.
  • Deel 3 - Beschrijft beginselen, eisen en richtlijnen voor mensen die de validatie en/of verificatie van broeikasgasverklaringen uitvoeren of managen. Het kan gebruikt worden voor meting, bewaking en rapportage van organisatie- of broeikasgasprojecten.

Om de standaard van A tot Z toekomstbestendig te maken, werkt de ISO/TC 207/SC7 technische groep voortdurend nauw samen met instanties als Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), World Resources Institute (WRI), The Gold Standard Foundation en andere belangrijke partijen.

Wilt u meer informatie over ISO 14064? Neem contact met ons op.

Voordelen van ISO 14064

Integriteit aantonen

Verificatie conform ISO 14064-1 en ISO 14064-2 onderstreept hoe waarheidsgetrouw uw systemen en processen zijn om de inventarisatie van uw broeikasgassen, beweringen en rapporten te onderbouwen conform de ISO 14064-norm; deze bevatten geen fouten, weglatingen of verkeerde formuleringen.

Doelen realiseren

Validering conform ISO 14064-2 stelt de integriteit vast van uw projectbasislijn, ontwerpplan en ondersteunende aannames om te zorgen dat u uw geplande emissieverlaging van broeikasgassen realiseert.

Succes beoordelen

Verificatie conform ISO 14064-1 zorgt voor de noodzakelijke verzekering dat uw verklaringen over uw CO2-voetafdruk kloppen. Validatie van projecten voor broeikasgassen volgens ISO 14064-2 geeft de zekerheid dat het project – indien geïmplementeerd volgens planning – zal helpen om de geplande emissiereducties te realiseren. Verificatie van uw projecten voor broeikasgassen verzekert uw stakeholders van de omvang van uw emissievermindering over een bepaald tijdvak.

Hulp nodig met ISO 14064?

LRQA was een van de eerste verificatie-instanties die werd geaccrediteerd volgens ISO 14064, zodat wij geaccrediteerde verificatie kunnen aanbieden volgens de volledige omvang van ISO 14064 Deel 1 aan iedere organisatie in elke bedrijfssector.

Onze ISO 14064 validatie- en verificatiediensten zijn bedoeld om u te helpen bij de ontwikkeling van robuuste, reproduceerbare mechanismes voor het kwantificeren, monitoren en rapporteren van uw emissies van broeikasgassen op organisatie- of projectniveau.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Technische expertise

LRQA loopt voorop op het vlak van ISO 14064 validatie en verificatie van broeikasgassen in diverse sectoren en programma's over de hele wereld. Dit brengt ons in een voortreffelijke positie om onze ervaring en expertise te delen met cliënten voor een geloofwaardige, externe verificatie van hun verklaringen.

Ongeëvenaarde ervaring

LRQA heeft diepgaande ervaring met validatie en verificatie binnen vrijwillige mechanismes als ISO 14064 en het Japanse Voluntary Emissions Trading Scheme, alsook reguleringen op nationaal niveau met het Britse Emissions Trading Scheme, op regionaal niveau met het EU Emissions Trading Scheme en op internationaal niveau met de UNFCCC Clean Development Mechanism (CDM) en Joint Implementation.

Uw business helpt LRQA bij het ondersteunen van anderen

Met onze opbrengsten financieren we de LRQA Foundation, een liefdadigheidsinstelling voor ondersteuning van wetenschappelijk en bouwkundig onderzoek, onderwijs en publieke betrokkenheid bij alles wat we doen. Door dit alles houden wij focus op het doel dat ons elke dag opnieuw inspireert: samen maken wij de wereld veiliger.

Wilt u meer informatie?

INZICHTEN

Onze ideeën

LRQA-experts delen regelmatig hun research en inzichten.

Neem contact met mij op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Hit enter to search

Zoeksymbool

Zoekt u naar?