Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 14064 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κερδίστε σε αξιοπιστία.

Η επικύρωση και η επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά ISO 14064 βοηθά τους οργανισμούς να επιδείξουν την πιστοποίησή τους όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την αειφορία.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί παρακολουθούν και αναφέρουν εθελοντικά τις εκπομπές GHG, ενώ διαχειρίζονται καλύτερα το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων τους. Το ISO 14064 παρέχει ένα πλαίσιο για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των GHG σε οργανισμούς που επιδιώκουν να ποσοτικοποιήσουν και να μειώσουν τις εκπομπές GHG.

Περιλαμβάνει τρία μέρη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα:

  • Μέρος 1 - Καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις για την ποσοτικοποίηση και την αναφορά των εκπομπών και της απομάκρυνσης αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο οργανισμού. Καλύπτει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση της απογραφής των GHG ενός οργανισμού.
  • Μέρος 2 - Υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους έργων GHG, που πρέπει να καλύπτουν αντισταθμιστικές πιστώσεις άνθρακα και καινοτόμα έργα, καθώς και εσωτερικά έργα. Το δεύτερο μέρος καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για την εκτέλεση έργων με στόχο την ποσοτικοποίηση, την παρακολούθηση και την αναφορά του περιορισμού της εκπομπής ή της απομάκρυνσης αερίων του θερμοκηπίου. Καλύπτει τον σχεδιασμό έργων GHG, τον προσδιορισμό και την επιλογή πηγών, εστιών απορρόφησης και κατακράτησης GHG που σχετίζονται με το έργο και το βασικό σενάριο, την παρακολούθηση, την ποσοτικοποίηση, την τεκμηρίωση και την αναφορά της απόδοσης του έργου GHG και τη διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων.
  • Μέρος 3 - Καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις και καθοδηγεί εκείνους που διεξάγουν ή διαχειρίζονται την επικύρωση ή/και την επαλήθευση της απογραφής GHG. Μπορεί να εφαρμοστεί στην ποσοτικοποίηση, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων του οργανισμού ή των αερίων θερμοκηπίου.

Για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια εφαρμοσιμότητα του προτύπου, οι τεχνικοί του ISO/TC 207/SC7 συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με βασικούς φορείς, όπως το Carbon Disclosure Project (CDP), το United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), το World Resources Institute (WRI), το Gold Standard Foundation και άλλους βασικούς οργανισμούς.

Τα οφέλη του ISO 14064

Έμφαση στην ακεραιότητα

Η επαλήθευση κατά ISO 14064-1 και ISO 14064-2 επικεντρώνεται στην εγκυρότητα των συστημάτων και των διαδικασιών σας, αποδεικνύοντας ότι η απογραφή, οι δεσμεύσεις και οι εκθέσεις σας σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 14064 και δεν περιέχουν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες.

Επίτευξη στόχων

Η επικύρωση κατά ISO 14064-2 καταδεικνύει την ακεραιότητα της βασικής γραμμής, του σχεδιασμού και των υποστηρικτικών παραδοχών του έργου, ώστε να είστε σίγουροι ότι θα επιτευχθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σίγουρη επιτυχία

Η επαλήθευση κατά ISO 14064-1 διασφαλίζει την εγκυρότητα των επιλογών σας για το αποτύπωμα άνθρακα. Η επικύρωση έργων GHG κατά ISO 14064-2 διασφαλίζει ότι το έργο GHG, εάν υλοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, θα συμβάλει στην επίτευξη των προβλεπόμενων μειώσεων εκπομπών. Η επαλήθευση των έργων GHG παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη το μέγεθος της μείωσης των εκπομπών που επιτεύχθηκε σε μια καθορισμένη περίοδο.

Χρειάζεστε βοήθεια με το ISO 14064;

Η LRQA ήταν από ένας από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης με διαπίστευση ISO 14064. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε πιστοποιήσεις που καλύπτουν όλο το εύρος του ISO 14064, μέρος 1 σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως τομέα.

Οι  υπηρεσίες που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ισχυρούς, αναπαραγώγιμους μηχανισμούς για την ποσοτικοποίηση, την παρακολούθηση και την αναφορά των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο οργανισμού ή έργου.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Τεχνογνωσία

Η LRQA είναι πρωτοπόρος στην επικύρωση και επαλήθευση εκπομπών GHG κατά ISO 14064 σε πολλούς κλάδους και συστήματα παγκοσμίως. Έχουμε το πλεονέκτημα μιας μακράς εμπειρίας και εξειδίκευσης που βοηθά τους πελάτες μας να πετύχουν μια αξιόπιστη πιστοποίηση των δεσμεύσεών τους.

Ασυναγώνιστη εμπειρία

Η LRQA διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επικύρωση και επαλήθευση προτύπων είτε πρόκειται για εθελοντικά, όπως το ISO 14064 και το Ιαπωνικό Εθελοντικό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, είτε για υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε για τοπικά πρότυπα όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ή διεθνή πρότυπα με τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (Clean Development Mechanism, CDM) του UNFCCC και την Κοινή Εφαρμογή (Joint Implementation).

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;