Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 14064 Validace a verifikace

Zajistěte si důvěryhodnost prostřednictvím verifikace uhlíkové stopy.

Validace a verifikace emisí skleníkových plynů dle ISO 14064 pomáhá organizacím zdůraznit jejich principy přístupu k změnám klimatu a udržitelnosti.

Přehled

Stále více organizací chce dobrovolně monitorovat a hlásit emise skleníkových plynů a lépe řídit svou uhlíkovou stopu. ISO 14064 poskytuje rámec pro vykazování a verifikaci emisí skleníkových plynů pro organizace, které chtějí kvantifikovat a snížit množství emisí skleníkových plynů.

Standard vyšel ve třech částech, které se zaměřují na samostatné oblasti:

  • Část 1 – Stanovuje zásady a požadavky pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace. Zahrnuje návrh, vývoj, management, vykazování a verifikaci skleníkových plynů.
  • Část 2 – Podporuje více druhů projektů v oblasti skleníkových plynů, proto musí adekvátně řešit kompenzace uhlíkových kreditů, inovativní technologické projekty stejně jako interní projekty. Druhá část stanovuje zásady a požadavky a poskytuje návod na projektové úrovni pro stanovení, monitorování a vykazování aktivit zaměřených na snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů. Obsahuje požadavky na naplánování projektu na skleníkové plyny, identifikaci a výběr zdrojů, jímek a rezervoárů skleníkových plynů relevantních projektu a referenčnímu scénáři, monitorování, stanovení, dokumentaci a vykázání celkového provedení projektu na skleníkové plyny a řízení kontroly dat.
  • Part 3 – Stanovuje zásady a požadavky a poskytuje návod pro ty, kdo provádí a řídí validaci a verifikaci skleníkových plynech Lze ji použít pro stanovení, monitorování a vykazování skleníkových plynů organizace nebo projektu.

Za účelem zajištění co největší odolnosti vůči budoucím změnám, technická skupina ISO/TC 207/SC7 neustále úzce spolupracuje s klíčovými orgány jako jsou Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), World Resources Institute (WRI), The Gold Standard Foundation a další důležité strany.

Přínosy standardu ISO 14064

Doklad integrity

Verifikace dle ISO 14064-1 a ISO 14064-2 potvrzuje pravost vašich systémů a procesů a ověřuje, že Vaše měření, prohlášení a vykazování hodnot skleníkových plynů (GHG) splňují požadavky dle ISO 14064 a neobsahují chyby, jsou kompletní a odpovídají skutečnosti.

Zacílení na výsledek

Validace dle ISO 14064-2 zajišťuje integritu počátečních podmínek, plánu a podpůrných předpokladů Vašich projektů za účelem dosažení plánovaných snížení emisí skleníkových plynů.

Potvrzuje Váš úspěch

Verifikace dle ISO 14064-1 poskytuje nezbytné záruky Vašich prohlášení o uhlíkové stopě. Validace GHG projektů dle ISO 14064-2 poskytuje jistotu, že GHG projekt, je-li prováděn dle plánu, pomůže dosáhnout plánovaných snížení emisí. Verifikace Vašich GHG projektů poskytuje ujištění Vašim zainteresovaným stranám, že ve stanovené době dojde ke snížení emisí v určitém objemu.

Potřebujete pomoci s ISO 14064?

Společnost LRQA byla jedním z prvních verifikačních orgánů, který získal akreditaci pro standard ISO 14064, díky čemuž můžeme provádět akreditovanou verifikaci jakékoliv organizace nebo obchodního sektoru dle ISO 14064, části 1 v plném rozsahu.

Účelem naší validace a verifikace dle ISO 14064 je pomoci Vám vytvořit komplexní, opakovatelný mechanismus pro stanovení, monitorování a vykazování Vašich emisí skleníkových plynů na organizační či projektové úrovni.

Proč s námi spolupracovat?

Odborné znalosti

Společnost LRQA je předním světovým poskytovatelem služeb validace a verifikace dle ISO 14064 napříč různými sektory a strukturami. To nám umožňuje podělit se o naše rozsáhlé zkušenosti a znalosti s klienty a zajistit důvěryhodnou a nezávislou verifikaci jejich tvrzení.

Bezkonkurenční zkušenosti

Společnost LRQA má has rozsáhlé zkušenosti s validací a verifikací v rámci dobrovolných mechanismů, jako je ISO 14064 a Japonský dobrovolný systém obchodování s emisemi (Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme), i v rámci regulovaných systémů na národní úrovni podle Britského systému obchodování s emisemi (UK Emissions Trading Scheme), regionální úrovni podle Evropského systému obchodování s emisemi (EU Emissions Trading Scheme) a mezinárodní úrovni podle Mechanismu čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM) a procedury Společné implementace (Joint Implementation, JI) Komise Spojených národů pro klimatické změny (United Nations Framework on Climate Change, UNFCCC).

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?