Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Energi och förnybart

Fokus på kraftgenerering

Förstärkning av våra kunders tilltro till energiövergång och projekt som rör förnyelsebara resurser.

Läs mer om våra olika tjänster

Översikt

Med globala mål för en markant reducering av koldioxidutsläpp fokuserar våra kunder på övergång till hållbar kraftgenerering med låga koldioxidutsläpp. LRQA:s experter hjälper till med era projekt inom allt från avfall till energi, vind, tidvatten, kärnkraft till förnybar kapacitet, väteproduktion, lagring och distribution.

Vi erbjuder många olika lösningar som möter era behov inom design, tillverkning, installation och drift av tillgångar vidare till försäkran av leveranskedjan och underhållskostnader. Ny teknologi? Vi har stödstrukturer som hjälper er med validering och erhållande av trovärdig revisionsförklaring.

Viktiga områden

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation?

Läs mer om våra olika tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag