Skip content

Förbättra säkerheten i leveranskedjan för kärnenergi.

ISO 19443-certifiering

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Översikt

ISO 19443:2018 är en standard för kvalitetsledning som tillämpar principerna i den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001 på kärnkraftssektorn. Den kan användas av organisationer inom hela den nukleära leveranskedjan för all utrustning, produkt eller tjänst som är viktig för kärnsäkerheten (ITNS). 

Kärnkraftssektorn har strikta säkerhetsbestämmelser i hela leveranskedjan. Att erhålla en certifiering från LRQA visar att ert kvalitetsledningssystem kombinerar bästa praxis med kärnkraftsindustrins särskilda krav. Det visar också på kvaliteten och tillförlitligheten i era processer samt ert fokus på områden för utveckling och kontinuerlig förbättring.

Fördelar med ISO 19443

Kultur för säkerhet och kvalitet

Utvecklar en hög nivå av kärnsäkerhet och kvalitetskultur inom en organisation, vilket bidrar till en hög kvalitet i verksamheten genom ständiga förbättringar.

Nöjda kunder

Säkerställer rätt kvalitetsnivå vid leverans av produkter och tjänster som uppfyller kundernas förväntningar och överensstämmer med tillämpliga bestämmelser.

Harmoniserade processer

Genom att följa de principer för bästa praxis som finns i ISO 9001 bidrar ISO 19443-certifieringen till att harmonisera leverantörsbedömningar och standardisera kraven i hela den nukleära leveranskedjan, vilket ger bättre kvalitet, tid och kostnader.

Bred tillämplighet

Om du redan har ISO 9001 kan ISO 19433:2018 ta ditt kvalitetsledningssystem till nästa nivå.  Alla krav i denna internationella standard är generiska och tillämpliga på alla typer och storlekar av organisationer, oavsett vilka produkter och tjänster de tillhandahåller.

Behöver du hjälp med ISO 19443?

LRQA har byggt upp en portfölj av tjänster för att möta dina behov. Vi är specialiserade på efterlevnad av ledningssystem, inklusive analys av brister och certifiering. Vi utforskar varje problem grundligt med exakt, analytisk precision och lämnar inget ogjort för att dra korrekta slutsatser för din organisation.

Kontakta oss för att få veta mer om certifieringstjänster enligt ISO 19443.

Varför arbeta med oss?

Ackreditering

LRQA är ett av de utvalda certifieringsorganen som deltar i UKAS (United Kingdom Accreditation Service) pilotackrediteringsprogram för ISO 19443, vilket innebär att du kan vara säker på att vi har aktuell kunskap, expertis och professionalism för att utföra din bedömning.

Teknisk expertis

Våra revisorer är branschspecialister som är anpassade till ditt företags behov för att säkerställa att vi tillför mervärde genom en effektiv och robust revision av ditt system och genom att ge lämpliga rekommendationer för att förbättra ditt ledningssystem och ditt företag på samma gång.