Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Global certifiering för vindkraftföretag

Visa ert arbete för en säkrare vindkraftsindustri

Global certifiering för vindkraftföretag (GWO) hjälper medlemmarnas strävan för en olycksfri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin.

På jakt efter en specialanpassad lösning?

Vad är Global certifiering för vindkraftföretag (GWO)?

GWO är en ideell organisation som grundats och ägs av globala ledande vindkraftsföretag, samt deras ägare och operatörer. GWO-medlemmarna strävar efter att skapa en olycksfri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin och man har upprättat gemensamma internationella standarder inom säkerhetsutbildning och nödförfaranden.

LRQA är ett erkänt GWO-godkänt certifieringsorgan som erbjuder tjänster för GWO-företag över hela världen.

Steg för att bli GWO-certifierad med LRQA

Det finns fyra element för att erhålla GWO-certifiering:

  1. Säkerställ att er organisation har de fysiska resurserna, ledningssystem, personalresurser och utbildningskapacitet för att uppvisa er beredskap för certifiering.
  2. Registrera er anläggning och er önskan att bli certifierad med LRQA och GWO WINDA (vindkraftsbranschens databas).
  3. När LRQA utför er revision och certifiering beviljas kommer LRQA ladda upp ert certifikat till GWINDA-plattformen och er organisation måste då betala den obligatoriska, årliga GWO certifieringsavgiften. GWO kommer att kontakta er för att slutföra registreringen och därefter erhåller ni logotypen ”Certifierad utbildningsleverantör” samt användningsinstruktioner.
  4. Er GWO-certifiering med LRQA gäller för en period om två år för fasta utbildningsanläggningar, mobila utbildningsanläggningar och digitala utbildningar, under denna tid kommer LRQA genomföra kontrollrevisioner för att löpande utvärdera att ni uppfyller GWO-kraven. Efter perioden på två år kommer LRQA utför en omrevision av er organisation, i linje med aktuella GWO-kriterier. För utbildning på plats kommer LRQA att utfärda ett certifikat med en giltighetstid på ett år.

Läs mer om processen på GWO-webbsidan.

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
På jakt efter en specialanpassad lösning?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag