Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

INSPEKTION OCH CERTIFIERING

Bygg förtroende för dina projekt och utrustning

Se till att din utrustning är lämplig för ändamålet och att projekten genomförs korrekt med certifierings-, kvalitetssäkrings- och rådgivningstjänster som överensstämmer med dina tillgångars livscykel.

Find out more about our range of Inspection Services

Vi hjälper dig att nå framgång med dina projekt genom att arbeta med kvaliteten och integriteten hos din utrustning med vårt utbud av efterlevnads-, försäkrings- och rådgivningstjänster.

Oavsett vilken bransch du verkar i kan vi ge support under din tillgångs hela livscykel, från konceptuell design till avveckling.

Vårt utbud av inspektions- och certifieringstjänster
LRQA anlitas inom hela den industriella tillverkningssektorn för att tillhandahålla professionella inspektions- och certifieringstjänster för ett brett utbud av högvärdig, säkerhetskritisk utrustning och komponenter.

 

LRQA har en lång historia som en globalt erkänd symbol för teknisk expertis. Vi tillämpar vår kunskap och vårt oberoende för att hjälpa kunder att designa, konstruera och driva sina kapitalintensiva tillgångar till de högsta möjliga nivåerna av säkerhet och prestanda.

Våra tjänster i världsklass gör det möjligt för oss att lösa och dela lösningar på de mest komplexa situationer, vilket ger det förtroende som krävs på grund a tekniska principer, statliga regler samt branschkoder och standarder.

Want to know more about this service?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Find out more about our range of Inspection Services

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag