เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ISO 13485 Certification Services

สร้างความเชื่อมั่นด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 13485

บริการด้านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 จาก LRQA สนับสนุนการเดินทางของคุณสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเทศและในระดับสากล เราดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับบรรดาผู้ผลิตเพื่อกำหนดกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับการรับรอง และระบุว่าการตรวจประเมินอื่นๆ นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านข้อบังคับในระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้หรือไม่

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบตามมาตรฐาน ISO 13485 ของ LRQA เป็นบริการที่นำโดยผู้ตรวจประเมินเพื่อรายงานความพร้อมของคุณในการนำมาตรฐานนี้มาปรับใช้ ช่วยให้คุณเข้าใจว่าระบบจัดการคุณภาพในปัจจุบันของคุณดำเนินการได้ดีเพียงใด หรือความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพื่อการปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 13485:2016

การรับรองและการตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ก็เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจประเมินของ LRQA มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 13485 เพื่อทำให้การตรวจประเมินและการรับรองในขั้นสุดท้ายนั้นง่ายขึ้น ความเชี่ยวชาญของเราสะท้อนถึงความจำเป็นขององค์กรของคุณผ่านแนวทางที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้การประเมินแบบองค์รวม ที่พิจารณาทั้งข้อกำหนดในประเทศและข้อกำหนดระดับสากล

การตรวจประเมินแบบบูรณาการ

ถ้าองค์กรของคุณมีระบบบริหารจัดการหลายระบบทั่วทั้งการจัดการคุณภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ คุณสามารถจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการตรวจประเมินและการตรวจติดตามที่มีการประสานงานกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน

บริการด้านการรับรอง

เส้นทางสู่การรับรองของคุณไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่แค่มาตรฐาน ISO 13485 LRQA เสนอบริการการรับรอง การทดสอบเพื่อรับรองผลและการสอบทานผลตามมาตรฐานสากลชั้นนำที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพและความปลอดภัย การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการพลังงาน ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?