Skip content
Wind

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานลมของคุณ

: การรับประกันโครงการพลังงานลม

+66(2) 459 0252

ขอใบเสนอราคา

แนวทางที่ครอบคลุมในการบริหารความเสี่ยง

องค์กรต่าง ๆ มุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยการใช้แหล่งพลังงานสะอาด ความต้องการพลังงานลมจึงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การพัฒนา การปฏิบัติงาน และการซ่อมบำรุงทุ่งกังหันลมก็มาพร้อมกับความท้าทาย โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎและความจำเป็นในการรักษาการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และห่วงโซ่อุปทานต้องอาศัยวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมและเน้นองค์รวมตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์และอุปกรณ์ในทุ่งกังหันลม

เราจะช่วยได้อย่างไร

Wind Energy Advisory

การให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานลม

สร้างความมั่นใจในโครงการและการวางแผนของคุณ เราช่วยให้กิจกรรมของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเป้าหมายการส่งมอบอย่างตรงเวลา

Wind Energy Certification & Compliance

การรับรองและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับทุ่งกังหันลม

ดูแลให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ สินทรัพย์ และกระบวนการของคุณเป็นไปตามหลักปฏิบัติ มาตรฐาน และกฎระเบียบที่เหมาะสม

Supply Chain Assurance

การรับประกันห่วงโซ่อุปทาน

ไว้วางใจได้ว่าพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของคุณจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์

successful inspection

การตรวจสอบทุ่งกังหันลม

เราสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ สินทรัพย์ และส่วนประกอบทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

Wind Decommissioning

การรื้อถอนทุ่งกังหันลม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีความซื่อตรงอยู่เสมอ เราสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การเงิน และชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนอุปกรณ์และสินทรัพย์ได้

องค์กรต่าง ๆ มุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยการใช้แหล่งพลังงานสะอาด ความต้องการพลังงานลมจึงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การพัฒนา การปฏิบัติงาน และการซ่อมบำรุงทุ่งกังหันลมก็มาพร้อมกับความท้าทาย โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎและความจำเป็นในการรักษาการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และห่วงโซ่อุปทานต้องอาศัยวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมและเน้นองค์รวมตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์และอุปกรณ์ในทุ่งกังหันลม

รับประกันโดยผู้เชี่ยวชาญกับทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของโรงงานคุณ

LRQA ให้บริการการรับรองที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในโครงการพลังงานลมของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการผลิตและติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการรื้อถอนในขั้นตอนสุดท้าย เราจะร่วมงานกับคุณอย่างใกล้ชิดตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์และสถานที่ของคุณ ให้คุณมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ กิจกรรม และห่วงโซ่อุปทานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานระดับสากล และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

LRQA Assurance circle.jpg

ทำไมถึงต้องเลือก LRQA 

เข้าถึงทั่วโลก รอบรู้ลึกระดับท้องถิ่น

LRQA มีบริการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่าง ๆ กว่า 120 แห่ง ทั่วทุกอุตสาหกรรม โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบกว่า 1,000 คนของเราอาศัยความรู้ที่ละเอียดในภาคส่วนนั้น ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้ลูกค้าหลายพันราย

LRQA auditors having a conversation with a client

ความชำนาญตลอดวงจรชีวิต

เราให้บริการการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดวงจรชีวิตของสถานที่ของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีการขึ้นทะเบียนสำหรับการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานอุตสาหกรรม และเรายังผ่านการรับรองจากองค์กรนานาชาติสำหรับการให้บริการที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลอีกด้วย

Closeup of a person wearing an LRQA high-visibility jacket

ข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดอนาคตของพลังงานทดแทน

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าร่วมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ช่วยกำหนดวาระต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม และติดตามข่าวสารการพัฒนาในอุตสาหกรรมเท่าทันปัจจุบัน เพื่อช่วยคุณคว้าโอกาสและจัดการกับความเสี่ยง

ผลงานด้านพลังงานทดแทน

LRQA สนับสนุนผู้ให้บริการและแบรนด์ด้านพลังงานชั้นนำของโลก เรามีประสบการณ์กว่า 40 ปี และดำเนินงานใน 25 ประเทศ ช่วยเหลือโครงการกว่า 600 โครงการ โดยคิดเป็นผลผลิตกว่า 46 กิกะวัตต์

เราสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเราอย่างไร

บริการหลัก 

ทีมของเราจะทำงานร่วมกับคุณในการออกแบบโปรแกรมการรับรองตามความต้องการลูกค้า ซึ่งจะปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ ด้านล่างนี้คือบริการที่ LRQA ได้ช่วยเหลือโครงการและผู้พัฒนาทุ่งกังหันลมทั่วโลก หากคุณไม่พบสิ่งที่ต้องการ โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับความต้องการของคุณ 

 

การให้คำแนะนำและคำปรึกษา
 • การวิเคราะห์สาเหตุ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และนโยบายพลังงานทดแทน
 • การฝึกอบรมตามความต้องการลูกค้า
 • การวิเคราะห์ทรัพยากร
 • การตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • การตรวจสอบเทคโนโลยี
 • การตรวจสอบและสนับสนุนด้านการออกแบบ
การปฏิบัติตามกฎและการรับรอง
 • การรับรองส่วนประกอบ
 • การรับรองโครงการ (กังหันลม โครงสร้างรองรับ สถานีย่อย สายส่งกำลัง ฐานรากสถานีควบคุม)
 • การรับรองต้นแบบอากาศยาน
 • การอนุมัติสถานที่ปฏิบัติงาน
 • การรับรองระบบการจัดการ
 • การปฏิบัติตามคำสั่งและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป
การรับประกันห่วงโซ่อุปทาน
 • การตรวจสอบสถานที่ของผู้ขาย
 • การประเมินและตรวจสอบผู้ขาย
 • การควบคุมดูแลซัพพลายเออร์
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์
 • ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
การตรวจสอบ
 • การตรวจสอบส่วนประกอบสำคัญ
 • การตรวจสอบขณะทำงาน
 • การเฝ้าติดตามการผลิต
 • การตรวจสอบทุ่งกังหันลมและอุปกรณ์กังหันลม
 • การรับรองกระบวนการ ขั้นตอน และผู้ปฏิบัติงานเชื่อม
 • การขึ้นรูปและการหล่อ
การรื้อถอน
 • การให้คำแนะนำและคำปรึกษา
 • สุขภาพและความปลอดภัย
 • o การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
 • o การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)
 • o การจัดการการประมูล

การรับรองของเราสำหรับบริการพลังงานลม

LRQA เป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17065 UKAS หากคุณต้องการขอสำเนาใบรับรองการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ของเรา กรุณาติดต่อ 

 

 

Latest news, insights and upcoming events