Skip content
Solar

การรับประกันโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

ลดความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ

+66(2) 459 0252

ขอใบเสนอราคา

การรับประกันจากผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบตามความต้องการของคุณ

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญของพลังงานทดแทน และมีความสำคัญมากขึ้นทุกวัน มีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการจัดหาพลังงานที่มั่นคงและมีความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของกำลังการผลิตทั่วโลกและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน การเงิน และห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจนนั้นก็เป็นความท้าทายสำหรับผู้พัฒนา ซึ่งจะต้องจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจสอบของ LRQA ดำเนินงานด้วยมุมมองที่เป็นสากล และเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยจะสนับสนุนคุณตั้งแต่แรกเริ่มโครงการเพื่อลดความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านให้เหลือน้อยที่สุด เราจะช่วยคุณวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวด ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วยการตรวจสอบ และดูแลให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานดำเนินการอย่างโปร่งใสและซื่อตรง

เราจะช่วยได้อย่างไร

Solar Advisory communication

การให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

สร้างความมั่นใจในโครงการและการวางแผนของคุณ เราช่วยให้กิจกรรมของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเป้าหมายการส่งมอบอย่างตรงเวลา

Solar Certification badges

การรับรองและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

ดูแลให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ สินทรัพย์ และกระบวนการของคุณเป็นไปตามหลักปฏิบัติ มาตรฐาน และกฎระเบียบที่เหมาะสม

Supply Chain Assurance cog

การรับประกันห่วงโซ่อุปทาน 

ไว้วางใจได้ว่าพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของคุณจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์

Solar Decommissioning

การรื้อถอนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีความซื่อตรงอยู่เสมอ เราสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การเงิน และชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนอุปกรณ์และสินทรัพย์ได้

ร่วมงานกับคุณตลอดวงจรชีวิตของสถานที่ของคุณ

ที่ LRQA เรามีบริการรับรองที่ครอบคลุมสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ โดยเราสนับสนุนตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการผลิตและติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการรื้อถอนในขั้นตอนสุดท้าย เราจะร่วมงานกับคุณตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์และของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นจะทำงานได้อย่างดีที่สุด และการปฏิบัติงานทุกอย่าง (รวมทั้งส่วนของห่วงโซ่อุปทานด้วย) จะเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

LRQA Assurance circle.jpg

ทำไมถึงต้องเลือก LRQA

เข้าถึงทั่วโลก รอบรู้ลึกระดับท้องถิ่น

LRQA มีบริการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่าง ๆ กว่า 120 แห่ง ทั่วทุกอุตสาหกรรม โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกที่ ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบกว่า 1,000 คนของเราอาศัยความรู้ที่ละเอียดในภาคส่วนนั้น ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้ลูกค้าหลายพันราย

LRQA auditors having a conversation with a client

ความชำนาญตลอดวงจรชีวิต

เราให้บริการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดวงจรชีวิตของสถานที่ของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีการขึ้นทะเบียนสำหรับการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานอุตสาหกรรม และเรายังผ่านการรับรองจากองค์กรนานาชาติสำหรับการให้บริการที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลอีกด้วย

Closeup of a person wearing an LRQA high-visibility jacket

ข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดอนาคตของพลังงานทดแทน

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าร่วมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ช่วยกำหนดวาระต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม และติดตามข่าวสารการพัฒนาในอุตสาหกรรมเท่าทันปัจจุบัน เพื่อช่วยคุณคว้าโอกาสและจัดการกับความเสี่ยง

ผลงานด้านพลังงานทดแทน

LRQA สนับสนุนผู้ให้บริการและแบรนด์ด้านพลังงานชั้นนำของโลก เรามีประสบการณ์กว่า 40 ปี และดำเนินงานใน 25 ประเทศ ช่วยเหลือโครงการกว่า 600 โครงการ โดยคิดเป็นผลผลิตกว่า 46 กิกะวัตต์

บริการหลัก 

เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบโปรแกรมรับรองตามความต้องการลูกค้าที่จะเป็นไปตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถดูบริการหลักของ LRQA ซึ่งเคยช่วยเหลือทั้งโครงการและผู้พัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกได้ที่นี่ หากคุณไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับความต้องการของคุณ 

 

การให้คำแนะนำและคำปรึกษา
 • การวิเคราะห์สาเหตุ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และนโยบายพลังงานทดแทน
 • การฝึกอบรมตามความต้องการลูกค้า
 • การวิเคราะห์ทรัพยากร
 • การตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • การตรวจสอบเทคโนโลยี
 • การตรวจสอบและสนับสนุนด้านการออกแบบ
การปฏิบัติตามกฎและการรับรอง
 • การรับรองส่วนประกอบ
 • การรับรองโครงการ (แผงโซลาร์ โครงสร้างรองรับ สถานีย่อย สายส่งกำลัง สถานีควบคุม)
 • การรับรองต้นแบบอากาศยาน
 • การอนุมัติสถานที่ปฏิบัติงาน
 • การรับรองระบบการจัดการ
 • การปฏิบัติตามคำสั่งและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป
การรับประกันห่วงโซ่อุปทาน
 • การตรวจสอบสถานที่ของผู้ขาย
 • การประเมินและตรวจสอบผู้ขาย
 • การควบคุมดูแลซัพพลายเออร์
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์
 • ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
การตรวจสอบ
 • การตรวจสอบส่วนประกอบสำคัญ
 • การตรวจสอบขณะทำงาน
 • การเฝ้าติดตามการผลิต
 • การตรวจสอบสินทรัพย์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • การรับรองกระบวนการ ขั้นตอน และผู้ปฏิบัติงานเชื่อม
 • การขึ้นรูปและการหล่อ
การรื้อถอน
 • การให้คำแนะนำและคำปรึกษา

o            สุขภาพและความปลอดภัย

o            การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

o            การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

o            การจัดการการประมูล

o            การจัดการและการควบคุมดูแลผู้รับเหมา

 

 

Latest news, insights and upcoming events