เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการ

การรับรองระบบของเรา

การกำกับดูแลสถาบันการรับรองที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยผ่านขั้นตอนการรับรองระบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยพื้นฐานต่อคุณค่าของการประเมินและการตรวจประเมินที่เป็นอิสระ

การรับรองระบบ (Accreditation) คือหัวใจสำคัญของความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรับรองถึงความรู้สความสามารถของผู้ตรวจประเมินและการรักษา  ความเป็นกลางของกระบวนการตัดสินใจ การตรวจรับรองระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล จะทำให้องค์กรของคุณมีวิธีการที่น่าเชื่อถือในการจัดการความเสี่ยง การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น

เราได้รับการยอมรับจากองค์กรรับรองคุณวุฒิกว่า 30 แห่ง นั่นคือ

 • การรับรองระบบของเราใน EMEA

  สถาบันการรับรอง ประเทศ ประเภทของการรับรองระบบ
  ACCREDIA (เดิมคือ Sincert)  อิตาลี QMS, EMAS, EU ETS, บริการด้านผลิตภัณฑ์
  AEM  ออสเตรีย EMAS, EU ETS
  APMG  สหราชอาณาจักร ISO/IEC 20000
  BELAC  เบลเยียม ACS
  COFRAC  ฝรั่งเศส QMS, EMS -การรับรอง Cofrac หมายเลข 4-0003, การรับรองระบบการจัดการ สามารถดูขอบเขตได้ที่ www.cofrac.fr
  IFS -การรับรอง Cofrac หมายเลข 5-0069, การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถดูขอบเขตได้ที่ www.cofrac.fr
  การบินและอวกาศ -การรับรอง Cofrac หมายเลข 4-0570, การรับรองระบบการจัดการ สามารถดูขอบเขตได้ที่ www.cofrac.fr
  GHG - การรับรอง Cofrac หมายเลข 4-0579, รายงานการสอบทานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถดูขอบเขตได้ที่ www.cofrac.fr
  กระทรวงของเดนมาร์ก  เดนมาร์ก การรับรองก๊าซเรือนกระจก
  DAC  ดูไบ QMS, EMS, FSMS, OHSAS, ISMS, HACCP
  DAkkS  เยอรมนี SCC
  EFR - Fundación MasFamilia  สเปน EFR 1000 - 1
  ENAC  สเปน QMS, EMAS, ATECMA, EU ETS, PUERTOS DEL ESTADO, การบินและอวกาศ
  ESYD  กรีซ EMAS, GlobalGap, Elot 1429, Elot 1433, Elot 1435
  KAZNIEK  คาซัคสถาน ก๊าซเรือนกระจก (GHG)
  KBA *เฉพาะเมื่อรวมกับการอนุมัติ QMS ที่ออกโดยเยอรมนีเท่านั้น  เยอรมนี QMS
  RvA  เนเธอร์แลนด์ (C010) QMS, EMS, OHSAS, ISO 3834-2, VCA, HKZ, NEN-EN 15224, IVG (C278), ISO 3834-2
  SKS  เดนมาร์ก QMS
  SWEDAC  สวีเดน QMS, EMS, EMAS, GHG, โครงการความปลอดภัยแห่งชาติ (National Safety Scheme), SMS
  UKAS  สหราชอาณาจักร QMS, ISO 13485, EMS, FSMS, ISMS, การรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์, คำสั่งของ EC (LRQA), SMS, BCM, การสอบทานผลก๊าซเรือนกระจก, SCSMS, ITSMS, AMS, EnMS
  UNIFE  ยุโรป มาตรฐาน IRIS
  VDA  เยอรมนี VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4
 • การรับรองระบบของเราในเอเชีย-แปซิฟิก

  สถาบันการรับรอง ประเทศ ประเภทของการรับรองระบบ
  CNAS (เดิมคือ CNAB) สาธารณรัฐประชาชนจีน QMS, EMS, FSMS, HACCP
  HKCAS ฮ่องกง QMS, EMS
  JAB ญี่ปุ่น QMS, EMS
  JAS-ANZ ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ QMS, EMS, โครงการความปลอดภัยแห่งชาติ (National Safety Scheme), ISMS, OH&S
  KAB เกาหลี QMS, EMS, EnMS
  KAR เกาหลี การฝึกอบรม QMS, การฝึกอบรม EMS
  ISMS-AC ญี่ปุ่น ISMS
  NAC ไทย QMS, EMS
  SAC สิงคโปร์ QMS, QMBS
  Standards Malaysia มาเลเซีย QMS, EMS
  KAN อินโดนีเซีย QMS
  TAF ไต้หวัน QMS, EnMS, ISO 14064, ISO 14065, ISO 14066
 • การรับรองระบบของเราในทวีปอเมริกา

  สถาบันการรับรอง ประเทศ ประเภทของการรับรองระบบ
  ANAB สหรัฐอเมริกา QMS, EMS, การบินและอวกาศ, RC/RCMS, ASRP (ISO 9001)
  ANSI สหรัฐอเมริกา ก๊าซเรือนกระจก (GHG)
  EMA เม็กซิโก QMS
  INMETRO บราซิล QMS, EMS, PBQP-H, การต่อต้านการให้สินบน
 • การรับรองระบบในระดับสากลของเรา

  สถาบันการรับรอง ประเทศ ประเภทของการรับรองระบบ
  มาตรฐาน IATF TS16949 ระดับสากล มาตรฐาน TS16949:1999, TS16949:2002, TS16949:2009
  SAAS ระดับสากล มาตรฐาน SA 8000
  UNFCCC ระดับสากล CDM, JI, JI Indicative Letter

โปรดทราบว่า  ปัจจุบัน แผนกบริการด้านการรับรองและการตรวจสอบธุรกิจของ Lloyd's Register ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ LRQA การรับรองระบบของเราได้รับอนุญาตโดยสถาบันการรับรองคุณวุฒิต่างๆ ที่มีภาคส่วนธุรกิจและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ คุณสามารถขอรายละเอียดขอบเขตบริการด้านการรับรองระบบได้จาก สำนักงาน LRQA ที่ใกล้ที่สุด เพื่อยืนยันบริการด้านการรับรองระบบของเราที่พร้อมให้บริการสำหรับคุณ

เป็นกลางและเป็นอิสระ

ประเทศต่างๆ ที่ได้รับบริการจาก LRQA ล้วนชื่นชมในบริการที่ซื่อสัตย์สุจริตของเรา สิ่งสำคัญคือความตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในบริการต่างๆ ที่จัดหาให้ และลงมือดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อความยุติธรรม ความอิสระ และความเป็นกลางในการดำเนินงานของเรา

เรารักษาความอิสระและความยุติธรรมของเราโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก  เราจะไม่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการใดๆ ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการ หรือหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับรองจาก LRQA ในฐานะผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกแล้ว นอกจากนี้ เราให้บริการคำปรึกษาที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ เราจะไม่เสนอบริการตรวจประเมินโดยบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรอง

 การปฏิเสธการตรวจรับรอง

ถ้าอยู่ในขั้นตอนการเสนอราคาและการทำสัญญา หรือในระหว่างกระบวนการตรวจรับรองซึ่ง LRQA ไม่สามารถให้การรับรอง จะมีการแจ้งเหตุผลของการตัดสินใจนี้แก่องค์กรของคุณ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?