Skip content

การรับรองระบบของเรา

การกำกับดูแลสถาบันการรับรองที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยผ่านขั้นตอนการรับรองระบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยพื้นฐานต่อคุณค่าของการประเมินและการตรวจประเมินที่เป็นอิสระ

ระบบการจัดการ

การรับรองระบบ (Accreditation) คือหัวใจสำคัญของความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรับรองถึงความรู้สความสามารถของผู้ตรวจประเมินและการรักษา  ความเป็นกลางของกระบวนการตัดสินใจ การตรวจรับรองระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล จะทำให้องค์กรของคุณมีวิธีการที่น่าเชื่อถือในการจัดการความเสี่ยง การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น

เราได้รับการยอมรับจากองค์กรรับรองคุณวุฒิกว่า 30 แห่ง นั่นคือ

การรับรองระบบของเราใน EMEA
สถาบันการรับรอง ประเทศ ประเภทของการรับรองระบบ
ACCREDIA (เดิมคือ Sincert)  อิตาลี QMS, EMAS, EU ETS, บริการด้านผลิตภัณฑ์
COFRAC  ฝรั่งเศส QMS, EMS -การรับรอง Cofrac หมายเลข 4-0003, การรับรองระบบการจัดการ สามารถดูขอบเขตได้ที่ www.cofrac.fr
IFS -การรับรอง Cofrac หมายเลข 5-0069, การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถดูขอบเขตได้ที่ www.cofrac.fr
การบินและอวกาศ -การรับรอง Cofrac หมายเลข 4-0570, การรับรองระบบการจัดการ สามารถดูขอบเขตได้ที่ www.cofrac.fr
GHG - การรับรอง Cofrac หมายเลข 4-0579, รายงานการสอบทานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถดูขอบเขตได้ที่ www.cofrac.fr
EFR - Fundación MasFamilia  สเปน EFR 1000 - 1
ENAC  สเปน QMS, EMAS, ATECMA, EU ETS, PUERTOS DEL ESTADO, การบินและอวกาศ
RvA  เนเธอร์แลนด์ (C010) QMS, EMS, OHSAS, ISO 3834-2, VCA, HKZ, NEN-EN 15224, IVG (C278), ISO 3834-2
UKAS  สหราชอาณาจักร QMS, ISO 13485, EMS, FSMS, ISMS, การรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์, คำสั่งของ EC (LRQA), SMS, BCM, การสอบทานผลก๊าซเรือนกระจก, SCSMS, ITSMS, AMS, EnMS
การรับรองระบบของเราในเอเชีย-แปซิฟิก
สถาบันการรับรอง ประเทศ ประเภทของการรับรองระบบ
CNAS (เดิมคือ CNAB) สาธารณรัฐประชาชนจีน QMS, EMS, FSMS, HACCP
HKCAS ฮ่องกง QMS, EMS
JAS-ANZ ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ QMS, EMS, โครงการความปลอดภัยแห่งชาติ (National Safety Scheme), ISMS, OH&S
KAB เกาหลี QMS, AS9100, ISO 37001, AS9100
มาตรฐานของมาเลเซีย (Standards Malaysia) มาเลเซีย QMS, EMS, HACCP
TAF ไต้หวัน QMS, ISO 14064, OH&S
ACFS ไต้หวัน QMS, ISO 14064, OH&S
KAN ประเทศไทย GMP / HACCP
การรับรองระบบของเราในทวีปอเมริกา
สถาบันการรับรอง ประเทศ ประเภทของการรับรองระบบ
ANAB สหรัฐอเมริกา QMS, EMS, การบินและอวกาศ, RC/RCMS, ASRP (ISO 9001), SQF, GHG 
การรับรองระบบในระดับสากลของเรา
สถาบันการรับรอง ประเทศ ประเภทของการรับรองระบบ
SMMT ระหว่างประเทศ IATF 16949:2016

โปรดทราบว่า  ปัจจุบัน แผนกบริการด้านการรับรองและการตรวจสอบธุรกิจของ Lloyd's Register ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ LRQA การรับรองระบบของเราได้รับอนุญาตโดยสถาบันการรับรองคุณวุฒิต่างๆ ที่มีภาคส่วนธุรกิจและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ คุณสามารถขอรายละเอียดขอบเขตบริการด้านการรับรองระบบได้จาก สำนักงาน LRQA ที่ใกล้ที่สุด เพื่อยืนยันบริการด้านการรับรองระบบของเราที่พร้อมให้บริการสำหรับคุณ

เป็นกลางและเป็นอิสระ

ประเทศต่างๆ ที่ได้รับบริการจาก LRQA ล้วนชื่นชมในบริการที่ซื่อสัตย์สุจริตของเรา สิ่งสำคัญคือความตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในบริการต่างๆ ที่จัดหาให้ และลงมือดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อความยุติธรรม ความอิสระ และความเป็นกลางในการดำเนินงานของเรา

เรารักษาความอิสระและความยุติธรรมของเราโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก  เราจะไม่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการใดๆ ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการ หรือหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับรองจาก LRQA ในฐานะผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกแล้ว นอกจากนี้ เราให้บริการคำปรึกษาที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ เราจะไม่เสนอบริการตรวจประเมินโดยบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรอง

 การปฏิเสธการตรวจรับรอง

ถ้าอยู่ในขั้นตอนการเสนอราคาและการทำสัญญา หรือในระหว่างกระบวนการตรวจรับรองซึ่ง LRQA ไม่สามารถให้การรับรอง จะมีการแจ้งเหตุผลของการตัดสินใจนี้แก่องค์กรของคุณ