เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ข้อมูลอ้างอิง

ดัชนีข้อมูลอ้างอิงที่ดาวน์โหลดได้ มีตั้งแต่กฎระเบียบและข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ไปจนถึงสมุดปกขาวและประกาศแจ้งทางเทคนิค

Search

  • ที่เลือก

    ที่เลือก

    ที่เลือก

    ที่เลือก

กำลังแสดงผลการค้นหา 1-10 จาก 19 รายการ
ล่าสุด

เอกสารข้อมูล FSSC 22000 เวอร์ชัน 5.1

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล FSSC v5.1 เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและข้อกำหนดใหม่ที่นำมาใช้ในมาตรฐานเวอร์ชันล่าสุด และความหมายเหล่านี้สำหรับองค์กรของคุณ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

การประเมินสถานประกอบการที่ต้องการเทียบหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

FSSC 22000 v4.1 – ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ มกรำคม 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (BoS) สาหรับมาตรฐาน FSSC 22000 รุ่น 4.1 ตัดสินใจว่านับจากวันที่ 31 มกราคม 2562, ข้อกาหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกนามาพิจารณาโดย CB

FSSC 22000
อาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจบริการหรือการโรงแรม

ISO 45001:2018 การประเมินความพร้อมในการเตรียมการด้วยตนเอง

เป็นขั้นตอนแรกในการท􀃎ำความเข้าใจสิ่งที่ต้องมุ่งเน้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติฉบับใหม่ส􀃎ำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001
สุขภาพและความปลอดภัย

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า: การตรวจประเมินแบบหลายสถานที่

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า: การตรวจประเมินแบบหลายสถานที่

หากคุณกำลังมองหาบริการหรือโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?