เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การรับรอง การฝึกอบรม และข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22301 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การรับรองและการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 22301

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถวางแผนรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวม

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แม้เพียงเล็กน้อย บางครั้งก็อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักที่สำคัญขององค์กร ในโลกที่คาดเดาไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เพื่อรับมือความท้าทายและช่วยให้ธุรกิจยังคงสามารถดำเนินงานต่อไปได้

การรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019 สามารถช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความยืดหยุ่นให้องค์กรของคุณ และช่วยให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเกิดความเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ

การรับรองนี้มีผลบังคับใช้กับองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรืออยู่ในภาคธุรกิจใดก็ตาม มาตรฐานนี้จะมีการทบทวนเป็นประจำทุกห้าปี เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้องเมื่อองค์กรต้องเผชิญภัยคุกคามและความเสี่ยงล่าสุด

ระยะเวลาการเปลี่ยนไปสู่มาตรฐาน ISO 22301:2019 ได้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2023

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 22301

ช่วยบรรเทาความเสี่ยงและจำกัดการหยุดชะงักขององค์กร

การรับรองมาตรฐาน ISO 22301 BCMS โดย LRQA จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถระบุความเสี่ยงที่สำคัญและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว ลดภัยคุกคามจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก่อนที่จะเกิดขึ้น การระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ จะเป็นการเตรียมตัวคุณให้พร้อมรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทำให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเด็ดเดี่ยวเพื่อลดเวลาที่ระบบไม่ทำงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น

ความสม่ำเสมอของคุณภาพการบริการและชื่อเสียง

การรับรองมาตรฐาน ISO 22301 จะสร้างความมั่นใจว่ามีการนำระบบควบคุมและกระบวนการต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญใดๆ โดยจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถดำเนินงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณจะได้รับการบริการในระดับที่พวกเขาคาดหวังจากแบรนด์ของคุณ โดยเป็นการรับรองว่าลูกค้าจะได้รับบริการในระดับที่พวกเขาคาดหวังจากแบรนด์ของคุณ ซึ่งเป็นการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรคุณ

ความเชื่อมั่นของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

การนำมาตรฐาน BCMS ที่ดีเยี่ยมซึ่งได้รับการรับรองจากแบรนด์ LRQA ที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกไปปรับใช้ จะทำให้คุณได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่คุณเมื่อทำการประมูลโครงการใหม่ๆ

ลดความสูญเสียทางการเงินให้เหลือน้อยที่สุด 

แนวทางตามหลักวิธีการวางแผน-ดำเนินการ-ตรวจสอบ-แก้ไข ที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 22301 ช่วยรับรองว่าจะมีการนำข้อมูลอ้างอิงไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมและลดการสูญเสียทางการเงินของธุรกิจคุณให้เหลือน้อยที่สุด

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22301

LRQA ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมในการตรวจประเมินมาตรฐาน BCMS ของคุณ และด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในฐานะผู้ให้การรับรองและผู้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานนี้ เราจึงเป็นผู้นำตลาดในด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 22301 เราจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22301, การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบตามมาตรฐาน ISO 22301 และ บริการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อช่วยให้คุณสามารถนำข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ไปปรับใช้และตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ที่ LRQA เราสำรวจความเสี่ยงทุกรูปแบบด้วยการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ โดยไม่มองข้ามเรื่องใดๆ และทำการระบุภัยคุกคามทั้งหมดอย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความซื่อสัตย์ของแบรนด์ของคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองและการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 22301 

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

ความเป็นอิสระ

LRQA รักษาความเป็นอิสระและความยุติธรรมสำหรับบริการการรับรองโดยองค์กรตรวจสอบภายนอกทั้งหมด และไม่ให้บริการคำปรึกษาแก่ระบบการบริหารจัดการใดๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นกลางของเรา เราเป็นองค์กรที่ให้การรับรองระบบแห่งแรกของสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยอมรับจาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ ความยุติธรรม และความเป็นมืออาชีพของเราในการให้บริการด้านการรับรองสำหรับระบบบริหารจัดการของคุณ

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินแต่ละคนของ LRQA ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการที่มีคุณวุฒิและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งเราจะจับคู่ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจถึงการตรวจสอบที่ครอบคลุมสำหรับความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ ของคุณเพื่อระบุมาตรการรับมือกรณีฉุกเฉินที่จำเป็น

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กรณีศึกษา

เราดำเนินงานร่วมกับใครบ้าง

เราช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ในภาคส่วนต่างๆ หลายสิบสาขาเพื่อผลักดันให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและบรรลุความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ดูกรณีศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?