เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

การสร้างความเชื่อมั่นในด้านการก่อสร้าง

เรากำลังช่วยบริษัทต่างๆ ในการใช้นวัตกรรมสำหรับการวางโครงสร้างรุ่นต่อไป

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา

จากการก่อสร้างแบบดิจิทัลไปจนถึงวิกฤตการณ์ด้านที่อยู่อาศัยในโลกความเป็นจริง เรากำลังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมนี้

ทั้งนี้ ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากบุคคลภายนอก เราเห็นถึงความจำเป็นในด้านการก่อสร้าง และปัจจุบันได้นำความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราในระบบการประเมินมาปรับใช้เพื่อช่วยอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน

ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา การรับรองคุณภาพในการสร้างแบบจำลองสารสนเทศระดับ 2 (EN) มุ่งเน้นที่การช่วยให้บริษัทก่อสร้างต่างๆ สามารถรับรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของตน

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญและความเป็นอิสระที่จะนำไปปรับใช้เพื่อรับรองในความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือได้ และความสำเร็จในทุกๆ ด้านของการดำเนินงานของคุณ เราช่วยเพิ่มผลิตภาพให้สูงที่สุดและการกู้คืน ลดต้นทุนดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล หลักปฏิบัติและมาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราได้เคยช่วยพัฒนาขึ้นมานั่นเอง

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?