เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสารสนเทศและโลกไซเบอร์

LRQA ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและมาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อธิบายวิธีดำเนินมาตรการควบคุมและกระบวนการต่างๆ, การตรวจสอบภายใน และการแนะนำวิธีการพัฒนาปรับปรุง

Find a training course

 • ที่เลือก

  ที่เลือก

กำลังแสดงผลการค้นหา 7 จาก 7 รายการ
ที่เกี่ยวข้องที่สุด

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 27001: 2013

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)


รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 27001: 2013

การนำไปปฏิบัติ ISO 27001:2022

ราคาเริ่มต้น

หลักสูตรสามวันนี้จะอธิบายข้อกำหนดที่จำเป็นของ ISO 27001:2022 สำหรับการนำระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ


การนำไปปฏิบัติ ISO 27001:2022

การบรรยายสรุปการเปลี่ยนแปลง ISO 27001:2022

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • คลาสเสมือน

การบรรยายสรุปนี้ช่วยให้ผู้จัดการเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO 27001:2022 และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของข้อมูลที่มีประสิทธิผลอย่างไร


ประเภทของหลักสูตร

 • คลาสเสมือน

ISO 27001:2022 หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

ราคาเริ่มต้น

หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง IRCA ระยะเวลาห้าวันนี้จะสอนวิธีดำเนินการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล และทบทวนเอกสารเพื่อให้เป็นไปตาม I


ISO 27001:2022 หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

ISO 27001:2022 ผู้ตรวจสอบภายใน

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • สาธารณะ
 • ที่บริษัท
 • คลาสเสมือน

หลักสูตรนี้อธิบายวิธีการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมผ่านการสังเกต รายงานการค้นพบอย่างถูกต้อง และเข้าใจการดำเนินการแก้ไขตามมาตรฐาน ISO 27001 ติดต่อ LRQA


ประเภทของหลักสูตร

 • สาธารณะ
 • ที่บริษัท
 • คลาสเสมือน

ISO 27001:2022 ผู้ตรวจสอบภายใน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 27001:2022

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

เสริมศักยภาพทีมด้วยการฝึกอบรม ISMS ISO 27001:2022 ที่ LRQA ประเทศไทย หลักสูตรที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ฝ่ายบริหารและพนักงานมีทักษะในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและได้รับการ


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

การแปลงผู้ตรวจสอบ ISO 27001;2022 - ได้รับการรับรอง CQI และ IRCA

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • สาธารณะ
 • ที่บริษัท
 • คลาสเสมือน

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 27001:2022 ด้วยหลักสูตรสามวันนี้ โดยเน้นความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีการตีความคำจำกัดความที่สำคัญ


ประเภทของหลักสูตร

 • สาธารณะ
 • ที่บริษัท
 • คลาสเสมือน

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?