เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของเราในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการของคุณ และการพัฒนาโดยส่วนตัวของคุณเอง

Find a training course

 • ที่เลือก

  ที่เลือก

กำลังแสดงผลการค้นหา 1-10 จาก 32 รายการ
ที่เกี่ยวข้องที่สุด

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • สาธารณะ
 • ที่บริษัท

เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง


ประเภทของหลักสูตร

 • สาธารณะ
 • ที่บริษัท

การปรับเพิ่มทักษะสำหรับผู้ตรวจสอบภายในของระบบการจัดการ OH & S ตามมาตรฐ

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบการใช้งานระบบการจัดการของ OH&S โดยคำนึงถึงบริบทขององค์กรความเสี่ยงและโอกาสและการตรวจสอบ


TH-BA ISO MS Workshop Risk-Based Thinking

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • คลาสเสมือน

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการตาม Annex SL ล่าสุด


ประเภทของหลักสูตร

 • คลาสเสมือน

TH-BA ISO MS Workshop Risk-Based Thinking

การตีความข้อกำหนดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์ใช้และตรว

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณออกแบบและใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ISO 14001 และเข้าใจถึงคุณค่าที่สามารถนำมาสู่ธุรกิจของคุณ


การตรวจสอบระบบคุณภาพที่สถานที่ของผู้ผลิต

Best Seller

ที่ขายดี

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ช่วยให้คุณดำเนินการตรวจสอบซัพพลายเออร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับคู่มือผู้จำหน่าย (Supplier Manual) หรือข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกัน


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

มีความเข้าใจในความหมาย และผลกระทบของ Annex SL ต่อข้อกำหนดระบบการจัดการมาตรฐานในอนาคต และ ระบบการจัดการในปัจจุปัน ของคุณ


เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบบริหารงาน

Best Seller

ที่ขายดี

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลที่ระบุใน Annex SL และนำสู่การปรับปรุงของระบบการจัดการอย่างไม่จำกัดรูปแบบ


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

Introduction to Integrated Management Systems

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

หลักสูตรนี้จะพิจารณาองค์ประกอบทั่วไปของ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 สำหรับบุคคลที่พิจารณาการรวมระบบสองระบบหรือมากกว่านั้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท

Introduction to Integrated Management Systems

ผู้ตรวจสอบภายในแบบรวมสำหรับ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • สาธารณะ
 • ที่บริษัท
 • คลาสเสมือน

LRQA เสนอการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในแบบรวม ISO 14001 และ ISO 45001 หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการตรวจสอบระบบการจัดการขององค์กร


ประเภทของหลักสูตร

 • สาธารณะ
 • ที่บริษัท
 • คลาสเสมือน

การตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 14001: 2015 และ ISO 45001: 2018

ราคาเริ่มต้น

ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

เพื่อเรียนรู้ข้อกำหนดการตรวจสอบภายในของ EMS และระบบการจัดการ OH & SMS


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?