เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้โดยสมบูรณ์ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและการใช้งานนี้โดยสมบูรณ์ คุณต้องออกจากเว็บไซต์นี้ทันที

ไม่มีข้อความใดในเว็บไซต์นี้ที่มีจุดประสงค์ในการนำมาใช้แทนการแยกออกจากกันของแต่ละองค์กรของบริษัท กลุ่มบริษัท LRQA ประกอบด้วย LRQA Group Limited และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือต่างๆ ในทั่วโลก ซึ่งได้แก่ Lloyd’s, LRQA หรือ LRQA เพื่อความสะดวกง่ายดายในการใช้เว็บไซต์นี้ จะมีการใช้คำต่างๆ (เช่น องค์กร บริษัท เรา ของเรา และของตน) เป็นระยะๆ เพื่ออ้างอิงโดยย่อถึงองค์กรแห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งในกลุ่มบริษัท LRQA

การอ้างอิงเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงโครงสร้างการปฏิบัติงานหรือโครงสร้างองค์กร หรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ในกลุ่มบริษัท LRQA นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ในกลุ่มบริษัท LRQA มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ รัฐบาล และอื่นๆ จำนวนมาก เพื่อความสะดวกง่ายดาย อาจมีการใช้คำต่างๆ เช่น กิจการร่วมค้า การเป็นคู่ค้า ผู้ร่วมประกอบกิจการ และคู่ค้า เพื่อระบุความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมและความสนใจร่วมกัน แต่คำเหล่านั้นไม่ได้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนแต่อย่างใด

สิทธิ์การใช้งาน

คุณได้รับอนุญาตให้พิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาบางส่วนจากเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ของคุณเองที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์บนพื้นฐานดังนี้

  • ห้ามมิให้แก้ไขเอกสารหรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใด
  • ห้ามมิให้นำกราฟิกบนเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยแยกออกมาจากเนื้อหาที่แสดงไว้ร่วมกัน และ
  • ต้องแสดงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ LRQA และคำบอกกล่าวที่ให้อนุญาตนี้ในสำเนาทุกฉบับ

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปถ่ายและรูปกราฟิก) เป็นของ LRQA เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้นำเนื้อหาบางส่วนจากเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่เป็นไปตามย่อหน้าข้างต้น

© LRQA Group Services Limited 2018 สงวนลิขสิทธิ์

ลิงก์ไปยังและมาจากเว็บไซต์อื่นๆ

การระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นเป็นไปเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น LRQA ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้เลย และไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านี้หรือเนื้อหาหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ถือว่าคุณดำเนินการดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

ข้อความสงวนสิทธิ์

LRQA ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ ในส่วนของเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่แสดงไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำที่แน่นอนในสถานการณ์เฉพาะใดๆ ขอยกเว้นการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยใดๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

LRQA ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ และยกเว้นความรับผิดทั้งปวง ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความรับผิดใดๆ ต่อข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การตกหล่น หรือข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ศาลยุติธรรมอังกฤษมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีเป็นการเฉพาะเหนือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์นี้ กฎหมายอังกฤษต้องมีผลใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ต้องการติดต่อกับเราหรือไม่?

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?