เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ภาวะโลกร้อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นี่คืออนาคตของคุณ มาร่วมกันกำหนดทิศทาง

เราร่วมมือกับลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาควบคุมจัดการสิ่งต่างๆ ได้ โดยการสร้างความโปร่งใสและเปลี่ยนพันธกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้และเชื่อถือได้

วาระเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรต่างๆ คิดถึงเรื่องผลการดำเนินงานของตน ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการสินค้าและบริการที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม บรรดานักลงทุนต่างมองไปไกลกว่ายอดกำไรขาดทุน แต่มองหาวิธีปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ และผู้คนทั่วไปต่างก็มองหาที่ทำงานที่ให้การสนับสนุนและยอมรับคนทุกกลุ่มมากขึ้น

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ ความต้องการต่อธุรกิจยิ่งมีมากขึ้นและหลากหลายขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือ ความต้องการความโปร่งใส การดำเนินการ และความคืบหน้า ความซื่อสัตย์ของเราในการร่วมมือกับลูกค้า ทำให้พวกเขาสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ มีข้อมูลเชิงลึก และสามารถเปลี่ยนเป้าหมายและความมุ่งมั่นให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้และได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระ

ติดต่อเราเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองและการฝึกอบรมเรื่องพัฒนาอย่างยั่งยืนและภาวะโลกร้อน

บริการที่ครอบคลุมของเราในเรื่องภาวะโลกร้อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การผสานรวมความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การมีฐานที่มั่นในทั่วโลก และความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาคธุรกิจ การทดสอบเพื่อรับรองผล บริการด้านการรับรอง และการรับรองแบรนด์ของเรา สามารถข่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในทุกมิติของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน และปกป้องโลกใบนี้

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?