Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Lär dig utföra interna revisioner

Intern QMS Revisor.

Best Seller

Bästsäljare

Hitta fler utbildningar i ditt land

Introduktion

Denna tvådagarsutbildning är av vikt för dig som behöver kunskap för att utföra interna revisioner enligt kraven i ISO 9001:2015. Här lär du dig hur man planerar, förbereder, utvärderar och implementerar korrigerande åtgärder.

Interna revisioner uppfyller kraven i ISO 9001, som anger att revisioner ska utföras regelbundet med planerad intervall för att upprätthålla godkännandet. Korrekt utförda kan interna revisioner förbättra både organisationens prestanda och kvalitetsledningssystem.

Vem bör delta?

 • Personer som ansvarar för utveckling, implementering och upprätthållande av QMS i en organisation
 • Dem som behöver nödvändig kunskap och färdigheter för att tolka innehåller standarden ISO 9001 rörande intern revision.

Vad får du lära dig?

 • Ledningssystemets och interna revisioners roll
 • Roll och ansvarsområden för en intern QMS revisor
 • Att förbereda för en revision genom att ta fram effektiva checklistor
 • Genomföra en revision med hjälp av LRQA:s 6-stegsförfarande
 • Att samla in objektiva bevis genom iakttagelser, intervjuer och urvalsförfarande av dokumentation
 • Utvärdera och rapportera revisionsresultat
 • Identifiera överensstämmelse, avvikelser och effektivitet
 • Var är korrigerande åtgärd och vem har ansvaret
 • Att följa upp och verifiera de korrigerande åtgärdernas effektivitet.

Vad behöver du för att förbereda dig?

 • Föregående kunskap om ledningssystem och PDCA-cykeln
 • Kärnelementen i ett ledningssystem och inbördes förhållande mellan högsta ledningens ansvar, policy, mål, planering, implementering, mätning, revision och kvalitetsstyrning för kontinuerlig förbättring
 • Grundläggande koncept och principer
 • Förhållandet mellan kvalitetsledning och kundbelåtenhet
 • En förståelse för kraven i ISO 9001 och vanligt använda termer och definitioner, så som de anges i ISO 9001, kan man tillgodogöra sig genom att delta i vår Introduktion till ISO 9001 eller motsvarande.

Vad ingår?

 • Utbildningsmaterial
 • Lunch och förfriskningar endast för offentliga deltagare
 • Deltagarintyg.

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

Utbildningslängd

Två dagar.

Meddela intresse

Kurstyp

 • e-learning
 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Intresserad av den här utbildningen?

Hitta fler utbildningar i ditt land

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag