Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Školící kurzy k ISO 9001

Kurz interní auditor ISO 9001:2015

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní
 • Virtuální
 • eLearning

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity ve vaší firmě.
 • Provádíte interní audity, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů.
 • Plánujete provádět interní audity u vašich dodavatelů.
 • Čeká vás audit a vy nevíte na co se připravit. Pak bude pro vás užitečné vědět, jak audit probíhá, jak přemýšlí auditor a jaké otázky od něj můžete očekávat.
Školenie bolo na vysokej úrovni v online režime. Lektor vložil do výkladu aj naše osobné skúseností z praxe, čo prispelo pochopeniu nových vecí. S kurzom som bola veľmi spokojná.

Klára Lobová MPharm.

Business Quality Specialist DACH & QP SK, Johnson & Johnson, s.r.o.

Co se naučíte…

 • Naučíte se provádět audity v souladu s ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky norem různých systémů managementu a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Pochopíte úlohu vedení organizace v organizování auditů a při stanovení cílů auditu.
 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke zlepšování procesů vašeho systému managementu.
 • Budete schopni rozlišit podstatné od méně podstatného s ohledem na cíl auditu.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik, pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít pro jakýkoliv systém managementu, protože směrnice ISO 19011, vydaná v českém jazyce v lednu 2019, je stejná pro všechny systémy i případně pro integraci těchto systémů.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o systémech managementu (řízení) organizace, co to jsou systémy managementu (řízení), jakými pravidly se řídí a co mají tyto systémy společného.
 • Mít základní povědomí o termínech:
  • co je to proces
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • řízená a udržovaná dokumentace (dokumentované informace)
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít obecné povědomí o:
  • o systému managementu, který budete auditovat a jeho požadavcích (pro systém managementu kvality je to norma ISO 9001, pro systém environmentálního managementu je to norma ISO 14001, pro systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce je to norma ISO 45001, pro Systém kontinuity podnikání je to norma ISO 22301, atd.). Pokud je vám většina požadavků příslušné normy, podle kterých budete systém managementu auditovat, nesrozumitelná, nevíte si s nimi rady, doporučujeme před kurzem interního auditora absolvovat některý z našich kurzů Seznámení s požadavky normy…“.
 • K čemu byste měli mít předpoklady:
  • komunikační dovednosti a umět naslouchat druhým
  • být spravedlivý a dodržovat etické normy chování
  • umět spolupracovat v týmu a respektovat ostatní.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

Časový rozsah kurzu

 • Prezenční výuka: 3 dny (9:00 – 17:00).
 • Virtuální kurz: 4 dny (8:30 – 14:00).
 • Absolvování eLearning kurzu, který je v anglickém jazyce, trvá 3-5 hodin. Záleží na vaší pokročilosti a stylu studia. eLearning kurz navíc neobsahuje seznámení se požadavky standardu ISO 9001:2015.

V ceně je zahrnuto

 • Studijní materiály
 • Osvědčení pro absolventy
 • Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

V případě prezenční výuky obdržíte fakturu po skončení kurzu. Pokud se přihlásíte na eLearning kurz, pak vám nejdříve zašleme fakturu a jakmile obdržíme platbu, obdržíte od nás přístupové údaje.

Druh osvědčení

 • Úspěšným absolventům prezenčního kurzu je vystaven Certifikát Interního auditora QMS (ČSN ISO 9001:2016) potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. 
 •  Účastníkům eLearningového kurzu je vystaveno Osvědčení LRQA potvrzující absolvování kurzu.
 • Certifikáty a osvědčení si absolventi, při zadání svých přihlašovacích údajů, mohou stáhnout ve formátu PDF přes platformu ILearning. Platnost certifikátu i osvědčení není časově omezena.
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Veřejný
 • Firemní
 • Virtuální
 • eLearning

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?