Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Školící kurzy k ISO 9001

Kurz Interní auditor systémů managementu (QMS/EMS, aj.)

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Firemní
 • Virtuální
 • eLearning

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

Náš dvoudenní školicí kurz pro interní auditory je navržen tak, aby poskytl podrobné informace o úloze a povinnostech interního auditora QMS a tyto povinnosti dokázal v praxi realizovat. Týká se:

 • Všech, kdo pracují v jakékoliv podnikatelské oblasti, poskytují služby, nebo vyrábí výrobky a chtějí se stát interními auditory QMS ISO 9001:2016
 • Každého interního auditora pracujícího v jakékoliv oblasti od služeb po výrobu a který si chce své znalosti a dovednosti zdokonalit, sladit s moderními přístupy ISO 9001 k systému managementu kvality a formám auditování.

Formát kurzu

 • eLearning
 • Prezenční kurz
 • Virtuální/Online kurz
 • Šitý na míru organizace (s možností získání praktické zkušenosti s provedením auditu ve vlastní organizaci).
Školenie bolo na vysokej úrovni v online režime. Lektor vložil do výkladu aj naše osobné skúseností z praxe, čo prispelo pochopeniu nových vecí. S kurzom som bola veľmi spokojná.

Klára Lobová MPharm.

Business Quality Specialist DACH & QP SK, Johnson & Johnson, s.r.o.

Co se naučíte…

 • Jakou roli má systém řízení kvality (QMS) a provádění interních auditů v organizaci
 • Povinnosti interního auditora QMS v organizaci
 •  Vypracovat plán auditu podle zadání od vedení organizace
 • Provádět audity na místě podle vypracovaného plánu
 • Shromažďovat objektivní důkazy k prokázání shody nebo neshody s požadavky ISO 9001
 •  Vyhodnocovat a přesně formulovat shodu nebo neshodu
 • Co a od koho očekávat nápravná opatření
 • Jak sledovat realizaci a ověřovat účinnost nápravných opatření
 • Jak využívat praktické zkušenosti z auditů pro další realizaci auditů.

Co byste měli znát…

 • Znalost normy ISO 9001, kterou lze získat absolvováním kurzu Seznámení s normou ISO 9001 a/nebo:
 • Znalost normy ISO 9001 získanou samostudiem a praxí s plněním požadavků normy ISO 9001 na vlastním pracovišti nyní nebo v minulém zaměstnání.

Pozn.: Tyto znalosti se před kurzem nijak neověřují, ale jsou nezbytnou podmínkou k úspěšnému absolvování kurzu ukončeného certifikátem.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

Časový rozsah kurzu

 • 2 dny
 • Absolvování eLearning kurzu, který je v anglickém jazyce, trvá 3-5 hodin. Záleží na vaší pokročilosti a stylu studia. eLearning kurz navíc neobsahuje seznámení se požadavky standardu ISO 9001:2015.

V ceně je zahrnuto

 • Studijní materiály
 • Osvědčení o účasti na kurzu nebo certifikát po úspěšném absolvování závěrečného písemného testu
 • Občerstvení a oběd (jen v případě prezenční výuky)

Platba

V případě prezenční výuky obdržíte fakturu po skončení kurzu. Pokud se přihlásíte na eLearning kurz, pak vám nejdříve zašleme fakturu a jakmile obdržíme platbu, obdržíte od nás přístupové údaje.

Druh osvědčení

 • Úspěšným absolventům prezenčního kurzu je vystaven Certifikát Interního auditora QMS (ČSN ISO 9001:2016) potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Účastníci jsou informováni o celkovém hodnocení (Prospěl/Neprospěl). Konkrétní bodové ohodnocení zkoušky není účastníkům sdělováno. 
 •  Účastníkům eLearningového kurzu je vystaveno Osvědčení LRQA potvrzující absolvování kurzu.
 • Certifikáty a osvědčení si absolventi, při zadání svých přihlašovacích údajů, mohou stáhnout ve formátu PDF přes platformu ILearning. Platnost certifikátu i osvědčení není časově omezena.
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • Firemní
 • Virtuální
 • eLearning

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?