เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

มาตรฐาน ISO 9001 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ผู้ตรวจประเมินภายในระบบ QMS

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

 • คุณต้องการจะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบ QMS

คุณจะเรียนรู้ …

 • บทบาทของระบบบริหารจัดการและการตรวจประเมินภายใน ที่จะช่วยธุรกิจในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
 • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมนภายในระบบ QMS
 • การวางแผนการตรวจประเมินของคุณ โดยการจัดทำ checklist ที่มีประสิทธิผล ทำอย่างไร
 • การลงมือตรวจประเมินโดยใช้แนวทางกาทำงาน 6 ขั้นตอนของ LRQA ทำอย่างไร
 • การรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมผ่านทางการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสุ่มตัวอย่างเอกสาร
 • การประเมินประเด็นจากการตรวจประเมิน และการระบุ conformity, nonconformity และ ประสิทธิผล
 • การรายงานประเด็นต่างๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • สิ่งใดคือ การแก้ไขเชิงป้องกัน และใครรับผิดชอบในการดำเนินการ
 • การติดตามผล และการทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขเชิงป้องกันที่ได้ดำเนินการไป ทำอย่างไร

คุณจำเป็นต้อง…

 • มีความรู้มาก่อนในเรื่อง

   

 • ระบบบริหารจัดการ

  • วงจร PDCA
  • ส่วนประกอบหลักของระบบบริหารจัดการ และความเชื่อมโยงระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง, นโยบาย, วัตถุประสงค์, การวางแผน, การปฏิบัติงาน, การตรวจวัด, การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

   

 • ระบบคุณภาพ

  • หลักการพื้นฐาน และหลักการบริหารคุณภาพ 7 ประการ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคุณภาพกับความพึงพอใจของลูกค้า

   

 • ISO 9001

  ความเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO 9001 และความหมายและคำจำกัดความทั่วไปของระบบบริหารจัดการคุณภาพ, ดังที่ให้ไว้ใน ISO 9000, ซึ่งอาจจะได้รับจากการสำเร็จหลักสูตรพื้นฐาน QMS ที่รับรองโดย IRCA หรือหลักสูตรอื่นที่เท่าเที

การพัฒนาต่อไปของคุณ

 • ข้อกำหนดและการตีความ ISO 9001
 • หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน QMS
 • ผู้สอนการตรวจประเมิน (ทำการสอนการตรวจประเมินจริงที่องค์กรของคุณ)
 • หลักสูตรต่างๆ ตามแผนการปรับปรุงธุรกิจของ LRQA

ระยะเวลาหลักสูตร

2 วัน.

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?