Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Primär produktion

Säker och miljöhållbart jordbruk, lantbruk och fiskeriverksamhet.

Certifiering inom branscherna djurfoder, jordbruk, lantbruk och fiskeri bidrar till att förbättra säkra livsmedelsleveranser och bidrar markant till hållbarhetsprogram och ekonomisk tillväxt.

För mer information om våra tjänster

Oberoende certifiering hjälper er att hantera risker inom livsmedelssäkerhet och hållbarhet.

Med över 30 års erfarenhet av arbete med leveranskedjor är LRQA specialister när det gäller att hjälpa mejerier, animalieproduktion, vattenbruk, fiskerinäring eller växtodling med deras certifieringskrav.

Våra omfattande certifieringstjänster täcker in allt från djurens välmående till hållbarhet och miljöansvar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation?

Så här kan vi hjälpa till

Våra innovativa helhetslösningar hjälper våra kunder att styra i ett snabbt föränderligt risklandskap – från oberoende tredjeparts revision, certifiering och utbildning till konsulttjänster, teknologi för säkerhet i realtid, och datadriven transformation av leveranskedjan - och ser till att de utformar sin egen framtid istället för att låta den forma dem.

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag