Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Πρωτογενής παραγωγή

Ασφαλής και βιώσιμη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία.

Η αξιολόγηση στον κλάδο των ζωοτροφών, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας συμβάλλει στην προμήθεια ασφαλών τροφίμων και ενισχύει σημαντικά τη βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανεξάρτητη αξιολόγηση: διαχείριση κινδύνων για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των τροφίμων.

Η LRQA μετρά 30 χρόνια εμπειρίας σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ οι ειδικοί μας παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης σε γαλακτοκομικές μονάδες, κτηνοτρόφους, υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοτροφεία και γεωργικές καλλιέργειες.

Το σύνολο των υπηρεσιών αξιολόγησης που παρέχουμε καλύπτει όλο το εύρος των απαιτήσεων, από την καλή διαβίωση των ζώων έως τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ένα μεγάλος εύρος υπηρεσιών από τον ανεξάρτητο έλεγχο, την πιστοποίηση και επιθεώρηση και την εκπαίδευση μέχρι τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και την τεχνολογία διασφάλισης σε πραγματικό χρόνο και τον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας με την αξιοποίηση δεδομένων (data), οι καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε βοηθούν τους πελάτες μας να ανταπεξέλθουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, διασφαλίζοντας πως εσείς θα έχετε τη δύναμη να διαμορφώσετε το μέλλον σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;