เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การผลิตขั้นพื้นฐาน

การเกษตร การทำฟาร์ม และการประมงที่ปลอดภัยและยั่งยืน

การรับรองสำหรับภาคส่วนอาหารสัตว์ การเกษตร การทำฟาร์ม และการประมงจะช่วยผลักดันการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและมีส่วนสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ได้รับการติดต่อ

การรับรองโดยอิสระ การช่วยเหลือคุณในการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

LRQA มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์นม เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ธุรกิจประมง และเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรอง

บริการที่หลากหลายของเราครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่สวัสดิภาพสัตว์ไปจนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้คุณได้รับบริการรับรองที่ครบถ้วน

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญและความเป็นอิสระที่จะนำไปปรับใช้เพื่อรับรองในความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือได้ และความสำเร็จในทุกๆ ด้านของการดำเนินงานของคุณ เราช่วยเพิ่มผลิตภาพให้สูงที่สุดและการกู้คืน ลดต้นทุนดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล หลักปฏิบัติและมาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราได้เคยช่วยพัฒนาขึ้นมานั่นเอง

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?