Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Miljöindikatorer

Vidta åtgärder för en grönare framtid.

Korrekt mätning, hantering och kommunikation av er miljöprestanda är ett grundläggande steg mot förbättrade processer, lägre kostnader och efterlevnad av aktuella regler.

Få mer information om denna tjänst

Oavsett om det gäller rapportering av energi- och vattenanvändning, mätning av avfallsreducering eller styrning av er produkts livscykel så kan våra certifieringstjänster hjälpa er i ert arbete mot alla former av miljömål. Vi hjälper till att ge er kontroll över er strategi, bidrar med trovärdighet i era påståenden och hjälper er att uppvisa er efterlevnad av internationella standarder, bestämmelser och åtaganden.

Våra kvalitetssäkringstjänster inom miljö

Genom att kombinera stor miljömässig expertis och rigorös metodologi kan LRQA verifiera all data och information som er organisation spårar eller publicerar. Vi certifierar även era system och processer mot globala standarder, vilket ger er trygghet i att bästa praxis införs, för att maximera alla möjligheter för att förbättra prestanda.

Interested in finding out how we can help your organisation?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Få mer information om denna tjänst

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag