Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Περιβαλλοντικές ενδείξεις

Ανάληψη ενεργειών για ένα πιο οικολογικό μέλλον.

Οι ακριβείς μετρήσεις, η διαχείριση και η επικοινωνία της περιβαλλοντικής σας απόδοσης αποτελούν σημαντικό βήμα για την κατάρτιση καλύτερων διαδικασιών, μείωση του κόστους και συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Είτε πρόκειται για αναφορές σχετικά με τη χρήση νερού και ενέργειας, είτε για μετρήσεις μείωσης αποβλήτων, ή για τη διαχείριση της διάρκειας του κύκλου ζωής των προϊόντων σας, οι υπηρεσίες διασφάλισης της LRQA μπορούν να υποστηρίξουν το έργο σας σε σχέση με οποιονδήποτε περιβαλλοντικό στόχο. Σας βοηθούμε να πάρετε τον έλεγχο για την κατάρτιση της στρατηγικής σας – ενισχύοντας την αξιοπιστία στις δεσμεύσεις σας και βοηθώντας σας να αποδείξετε τη συμμόρφωση σας με βάση διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και δεσμεύσεις.

Οι υπηρεσίες μας για την περιβαλλοντική διασφάλιση

Συνδυάζοντας άριστη τεχνογνωσία για το περιβάλλον και αυστηρή μεθοδολογία, η LRQA μπορεί να επαληθεύσει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο οργανισμός σας εποπτεύει ή δημοσιεύει. Επίσης, πιστοποιούμε τα συστήματα και τις διαδικασίες σας σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα, προσφέροντάς σας τη σιγουριά ότι υλοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες για βελτίωση της απόδοσης.

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA μοιράζονται σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις εμπεριστατωμένες απόψεις τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;