Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

HÄLSA, SÄKERHET OCH VÄLMÅENDE

Skapa er arbetsplats för framtiden.

Det är av yttersta vikt att era förfaranden inom arbetshälsa, säkerhet och välmående anpassas och ligger i linje med arbetsstyrkans förändrade krav och behov.

Få mer information om denna tjänst

Idag tittar de anställda på betydligt mer än bara sin lön när man söker efter arbetsplatser som prioriterar deras behov inom hälsa, säkerhet och välmående.

Organisationer anpassar sina förfaranden inom hälsa och säkerhet för att reducera olyckor och uppfylla olika bestämmelser. I takt med att arbetsmarknaden fortsätter förändras måste företagen kunna ställa om fokus mellan personalens behov inom fysisk hälsa och mental hälsa.

Våra certifieringar inom hälsa, säkerhet och välmående

LRQA är experter inom utveckling av ledande standarder inom arbetshälsa och säkerhet (OH&S) och företag av alla storlekar och inom alla sektorer förlitar sig på våra certifieringar av ledningssystem, utrustningsinspektioner och prestandaverifiering. Våra tjänster ger er en försäkran om att era system och processer är robusta och effektiva, bidrar till långsiktig hållbarhet för er verksamhet och hjälper er att uppfylla aktuella bestämmelser.

Interested in finding out how we can help your organisation?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Få mer information om denna tjänst

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag