Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Δημιουργήστε τον μελλοντικό σας χώρο εργασίας.

Είναι ζωτικής σημασίας η προσέγγισή σας για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία στην εργασία να ευθυγραμμίζεται με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού σας.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Σήμερα, οι εργαζόμενοι βλέπουν πολύ πιο πέρα από το μισθολογικό κομμάτι αναζητώντας θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν ως προτεραιότητα τις ανάγκες τους για υγεία, ασφάλεια και ευημερία.

Οι οργανισμοί προσαρμόζουν την προσέγγισή τους για την Υγεία & Ασφάλεια ώστε να μειώσουν τα ατυχήματα και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Ωστόσο, καθώς ο εργασιακός κόσμος συνεχίζει να αλλάζει, οι εταιρείες πρέπει να εξισορροπήσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους ανάμεσα στις ανάγκες σωματικής και ψυχικής υγείας των ανθρώπων τους.

Οι υπηρεσίες μας για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία

Η LRQA παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη κορυφαίων προτύπων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (Υ&Α) και την εμπιστεύονται επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και τομέα για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, την επιθεώρηση εξοπλισμού και την επαλήθευση της απόδοσης. Οι υπηρεσίες μας σας περέχουν την πιστοποίηση ότι τα συστήματά σας και οι διαδικασίες σας είναι αξιόπιστα και αποτελεσματικά, οδηγώντας στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των εργασιών σας και βοηθώντας σας στη συμμόρφωσή σας με τους κανονισμούς.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας;

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA μοιράζονται σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις εμπεριστατωμένες απόψεις τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;