Skip content
Empty Office

Förbättra kapitalförvaltning  med ISO 55001.

ISO 55001 anger kraven för er organisation för att etablera, implementera, bibehålla och förbättra fysiska tillgångar som är viktiga för er verksamhet.

+46 31 26 21 80

Klicka här

Översikt

Att implementera ett ledningssystem för tillgångar (AMS) och erhålla ISO 55001-certifiering med LRQA ger er organisation möjlighet att hantera riskerna, vilket hjälper er att öka tillväxten och skapa förbättring.

Fördelarna med ISO 55001

Hantera risker

ISO 55001-certifiering granskar konstant processer, förfaranden och tillgångarnas prestanda för att skapa ledningsbeslut som balanserar kostnader, risker, möjligheter och verksamhetsprestanda. Det förbättrar även den organisatoriska effektiviteten genom att hantera och reducera risker kopplade till de tillgångar ni äger.

Hjälper företag att växa och genomföra förbättringar

Ett robust ledningssystem för tillgångar som är certifierat enligt ISO 55001 skapar förbättringar genom formaliserad, prioriterad och koordinerad implementering av planer som hela organisationen kan förstå och åta sig.

Jämförelse med ledande företag

God sed inom tillgångsledning är i de flesta fall oberoende av tillgångstyp vilket gör att ISO 55001 ger en objektiv jämförelse av er verksamhetsprestanda oavsett bransch, mellan reglerad/icke-reglerad och offentliga/privata miljöer.

Förbättrade ekonomiska resultat

Ett bra ledningssystem för tillgångar (AMS) bidrar till bättre avkastning på investeringar och reducering av kostnader, utan att man behöver offra kortsiktig eller långsiktig organisationsprestanda, vilket i sin tur kan leda till ett bevarande av tillgångarnas värde och på så sätt bidra till resultatet/lönsamheten.

Förbättrade tjänster och organisationshållbarhet

Genom ISO 55001-certifiering kan er organisation på ett effektivt sätt hantera både kortsiktiga och långsiktiga utgifter och prestanda, samt förbättra en hållbar utveckling. Detta bidrar till att organisationen konsekvent kan uppnå och överträffa både prestandaförväntningar och socialt ansvar för att möta både kundernas och intressenternas behov.

Förbättrat rykte genom överensstämmelse

Genom att säkerställa ett tydligt uppfyllande av lagar och bestämmelser innebär en ISO 55001-certifiering att er organisation följer ledningsstandarder, riktlinjer och processer för tillgångar. Sammantaget leder detta till ökad kundnöjdhet, samt intressenternas medvetenhet och förtroende.

Behöver du hjälp med ISO 55001?

Som ledande leverantör av tjänster som rör ledningssystem enligt ISO 55001 har LRQA skapat en omfattande portfölj av AMS-tjänster som är specialinriktade på GAP-analys, utvärdering och certifiering.

Eftersom LRQA har en ledande roll inom utvecklingen av PAS 55 och dess vidareutveckling till ISO 55001 är vi optimalt positionerade för att hjälpa er med alla krav och behov som rör ledningssystem för tillgångar. Vi tar oss tid att sätta oss in i och förstå er verksamhets behov och unika förutsättningar och agerar med omdöme, lyhördhet och omsorg.

Varför samarbeta med oss?

Ackrediterad certifiering

Vi är UKAS-ackrediterade att tillhandahålla ISO 55001-tjänster i Storbritannien och ni kan vara trygga i att LRQA är opartiska, agerar med integritet och har den erfarenhet som krävs för att genomföra er utvärdering.

Teknisk expertis

LRQA är ledande certifieringsorgan för ISO 55001, vilket intygar att vi har kvalificerade revisorer och branschspecialister som utför er utvärdering. Vi matchar våra revisorer efter era behov, för att på så sätt möjliggöra en effektiv och omfattande granskning av era system.

Er verksamhet hjälper LRQA att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar LRQA Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

FALLSTUDIER

INSIKTER

EVENEMANG