Skip content

Ange standarden inom tillgångshantering.

ISO 55001-certifiering fokuserar på att hjälpa organisationer att utveckla ett aktivt förfarande för ledning av tillgångar. Det stödjer tillgångsoptimering, reducerar kostnader för ägandet och uppfyller kraven inom hälsa och säkerhet.

+46 31 26 21 80

Klicka här

Översikt

Vi på LRQA är stolta över att vara marknadsledare inom leverans av certifieringar av ledningssystem för tillgångar (AMS) enligt ISO 55001. Vi hjälper organisationer att hantera tillgångsrisker, vilket stödjer verksamhetens tillväxt och förbättringar.

GAP-analys

Om ni vill testa ert ledningssystem för tillgångar (AMS) innan ni ansöker om ISO 55001-certifiering kan LRQA:s GAP-analys kontrollera hur pass redo ni är för utvärderingen. GAP-analysen identifierar kritiska, högrisk eller känsliga områden i ert ledningssystem för tillgångar och en rapport utfärdas som beskriver olika förbättringsrekommendationer.

Certifiering och utvärdering

Vi är specialister på utvärdering av ledningssystem för tillgångar och vi är världsledande inom ISO 55001-certifiering. Ni kan alltså lita på att våra branschexperter noggrant kommer att undersöka varje litet problem.

Certifiering är normalt sett en tvåstegsprocess som består av en systemutvärdering och en inledande utvärdering, där varaktigheten helt baseras på er organisations storlek och komplexitet.

Certifieringstjänster

Låt inte er certifieringsresa sluta med ledningssystemet för tillgångar och ISO 55001. LRQA kan tillhandahålla tjänster inom certifiering, validering och verifiering för all världens standarder och scheman, inklusive kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energiledning, driftskontinuitet, it-säkerhet och mycket mer.