Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 55001 asset management certification

Zdokonalte své řízení aktiv s pomocí standardu ISO 55001. 

Norma ISO 55001 stanovuje požadavky na Vaši organizaci na vytvoření, implementaci, údržbu a zlepšování systému řízení hmotných aktiv, která jsou středobodem Vašeho podnikání.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Přehled

Implementací systému managementu aktiv a získáním certifikace dle ISO 55001 od společnosti LRQA umožní Vaší organizaci řídit rizika, což napomáhá růstu a zdokonalování podniku.

Přínosy ISO 55001

Kontrola rizik

Certifikace dle ISO 55001 zajišťuje neustálou revizi procesů, postupů a výkonnosti aktiv, což umožňuje činit informovaná správní rozhodnutí, která vyvažují náklady, rizika, příležitosti a výkonnost podniku. Zvyšuje efektivitu a výkonnost Vaší organizace prostřednictvím řízení a minimalizace rizik spojených s Vaším vlastnictvím aktiv. 

Podpora růstu a zdokonalování podniku

Komplexní systém managementu aktiv certifikovaný dle ISO 55001 napomáhá zdokonalování pomocí formálních, prioritních a koordinovaných implementačních plánů, kterým celá Vaše organizace porozumí a bude je plnit.

Srovnání

Osvědčené postupy v rámci managementu aktiv většinou nezávisí na druhu aktiv, díky čemuž ISO 55001 umožňuje objektivní porovnání výkonnosti Vašeho podniku napříč průmyslovými sektory, mezi regulovaným a neregulovaným a veřejným a soukromým prostředím.

Lepší řízení financí

Dobrý systém managementu aktiv může zajistit lepší návratnost investic a snížení nákladů, aniž by byla obětována krátkodobá či dlouhodobá výkonnost organizace, což v důsledku může vést k udržení hodnoty aktiv a tím zvýšení celkové bilance či zisku.

Lepší služby a organizační udržitelnost

Prostřednictvím certifikace dle ISO 55001 Vaše organizace bude efektivně řídit krátkodobé i dlouhodobé výdaje a výkonnost a tím zvyšovat udržitelnost. To Vaší organizaci umožní neustále splňovat či překračovat výkonnost a očekávání v oblasti společenské odpovědnosti a tím uspokojovat potřeby zákazníků a zainteresovaných stran.

Lepší reputace díky shodě s požadavky

Zajištěním transparentní shody se zákonnými, statutárními a regulačními požadavky certifikace dle ISO 55001 zajišťuje, že Vaše organizace dodržuje standardy, zásady a procesy managementu aktiv. To vede k vyšší spokojenosti zákazníků a uvědomění a důvěry zainteresovaných stran.

Potřebujete pomoci s ISO 55001?

Coby přední poskytovatel služeb v oblasti systémů řízení dle ISO 55001 společnost LRQA vytvořila portfolio služeb v oblasti systému managementu aktiv, které zahrnují rozdílovou analýzu, audit a certifikaci.

Společnost LRQA zastávala přední roli při vývoji specifikace PAS 55 a jejím přerodu v ISO 55001, a jsme tak ideálně připraveni pomoci Vám s požadavky na systém managementu aktiv. Věnujeme patřičnou dobu pochopení Vašich potřeb a jedinečných okolností Vašeho podniku a jednáme s rozvahou, citlivě a s péčí.

Proč s námi spolupracovat?

Akreditovaná certifikace

Společnost LRQA má akreditaci organizace UKAS k poskytování služeb v oblasti ISO 55001 ve Spojeném království, a Vy se tak můžete spolehnout na naši nestrannost, čestné jednání a odborné dovednosti k provedení Vašeho posouzení.

Odborné znalosti

Společnost LRQA je předním certifikačním orgánem pro ISO 55001, což demonstruje, že zaměstnáváme kvalifikované hodnotitele a oborové specialisty k provedení Vašeho posouzení. Naše hodnotitele vybíráme podle potřeb Vašeho podniku, díky čemuž mohou provést efektivní a komplexní audit Vašich systémů.

Váš podnik pomáhá společnosti LRQA pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci LRQA Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?