Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

ISO 55001 asset management certification

Popraw zarządzanie aktywami  dzięki ISO 55001.

ISO 55001 precyzuje, jakie wymogi musi spełnić Twoja organizacja, aby pozyskiwać, wdrażać, utrzymywać i udoskonalać środki trwałe pełniące centralną rolę w Twojej działalności.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Zarys ogólny

Wprowadzenie systemu zarządzania aktywami (AMS) i uzyskanie certyfikatu ISO 55001 od LRQA pozwala Twojej organizacji zarządzać ryzykiem, co z kolei wspiera jej rozwój i doskonalenie.

Korzyści z ISO 55001

Zarządzaj ryzykiem

Certyfikacja ISO 55001 oznacza ciągłą ocenę procesów, procedur i wydajności aktywów, aby pozwolić na świadome podejmowanie decyzji kierowniczych uwzględniających koszty, zagrożenia, szanse i wyniki firmy. Poprawi to Twoją skuteczność organizacyjną i wydajność poprzez sprawniejsze zarządzanie ryzykiem związanym  z posiadanymi przez Ciebie aktywami.

Wspiera rozwój i doskonalenie firm

Niezawodny AMS certyfikowany na zgodność z ISO 55001 pomaga w doskonaleniu działalności dzięki sformalizowanym, uporządkowanym względem ważności i skoordynowanym planom wdrożeniowym, które wszyscy w Twojej organizacji będą znali i realizowali.

Benchmarking

Ponieważ dobra praktyka w zarządzaniu aktywami jest w głównej mierze niezależna od rodzaju aktywów, ISO 55001 pozwala na obiektywne porównanie wyników Twojej firmy z tymi w innych sektorach przemysłowych, firm z sektorów regulowanych z nieregulowanymi oraz publicznych z prywatnymi.

Lepsze wyniki finansowe

Dobre AMS mogą przynieść zwiększony zwrot z inwestycji i obniżenie kosztów bez konieczności ograniczania Twojej krótko- bądź długoterminowej wydajności organizacyjnej, co z kolei może prowadzić do ochrony wartości aktywów przyczyniając się do końcowych zysków.

Udoskonalone usługi i stabilność organizacyjna

Dzięki certyfikacji ISO 55001 Twoja organizacja będzie skutecznie zarządzać wydatkami krótko- i długoterminowymi oraz wydajnością, co poprawi jej stabilność. Pozwoli to Twojej organizacji nieustannie spełniać bądź wyprzedzać oczekiwania klientów i udziałowców względem wydajności i społecznej odpowiedzialności.

Wzmocniona reputacja dzięki zgodności

Zapewniając przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi, ustawodawczymi i wykonawczymi, certyfikacja ISO 55001 daje pewność, że Twoja organizacja stosuje się do norm, strategii i procesów zarządzania aktywami. To prowadzi do zwiększenia zadowolenia klientów, świadomości zainteresowanych stron i zaufania.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu ISO 55001?

Jako czołowy dostawca usług dla systemów zarządzania ISO 55001, LRQA posiada w ofercie szereg usług AMS, z wyszczególnieniem analizy luk oraz audytu i certyfikacji.

LRQA odegrało czołową rolę w opracowaniu PAS 55 i jego ewolucji do ISO 55001, dlatego posiadamy doskonałe kompetencje, aby sprostać Twoim wymaganiom odnośnie zarządzania aktywami. Starannie przyglądamy się potrzebom i szczególnym warunkom, w jakich działa Twoja firma i podchodzimy do zadania z rozwagą, wrażliwością i troską.

Dlaczego warto nas wybrać?

Akredytowany organ certyfikujący

LRQA posiada akredytację UKAS do świadczenia usług ISO 55001 w Wielkiej Brytanii, więc możesz mieć pewność, że jesteśmy niezależni, działamy etycznie i posiadamy wiedzę konieczną do przeprowadzenia Twojego audytu.

Wiedza techniczna

LRQA jest czołową jednostką certyfikującą dla ISO 55001, co daje gwarancję, że Twój audyt przeprowadzają wykwalifikowani auditorzy i specjaliści w branży. Auditorów dobieramy odpowiednio do Twoich potrzeb biznesowych, co pozwala na skuteczny i całościowy audit Twoich systemów.

Twoja firma pomaga LRQA nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto LRQA Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólnie działać na rzecz bezpieczniejszego świata.

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Naszym zdaniem

Eksperci LRQA regularnie dzielą się swoimi badaniami i wiedzą.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?