Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Energi och förnybart

Fokus på kraftgenerering

Förstärkning av våra kunders tilltro till energiövergång och projekt som rör förnyelsebara resurser.

Vill du ha en offert eller behöver du en inspektion?

Översikt över tjänster inom ESG, förnybar energi och energiomställning på LRQA

LRQA:s experter arbetar tillsammans med dig för att genomföra förändringar som stöder din övergång till renare energi, drift och livscykel för dina tillgångar. Vi stöder avfalls-, energi-, vind-, tidvatten-, kärnkrafts- och vätgasprojekt över hela världen och hjälper våra kunder att:

  • Uppfyller alltmer komplexa globala och lokala bestämmelser
  • Integrerar framgångsrikt ny teknik
  • Förbättrar företags koldioxidavtryck
  • Skapar förtroende hos kunder och intressenter
  • Förbättra effektiviteten

Viktiga områden

Vårt utbud av tjänster inom ESG, förnybar energi och energiomställning

Våra specialiserade kvalitetssäkringsprodukter kombineras med rådgivnings-, efterlevnads- och utbildningstjänster för att säkerställa en skräddarsydd och framgångsrik övergång till renare energi. Från design, tillverkning och installation till drift och kvalitetssäkring av leveranskedjan – vi erbjuder en rad lösningar för att möta dina behov.

Vill du veta mer om denna tjänst?

Vill du ha en offert eller behöver du en inspektion?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag