Skip content
Inspection Services

Radzenie sobie z ryzykiem dotyczącym aktywów, sprzętu i łańcucha dostaw

usługi inspekcji

Skontaktuj się z nami

Nasza gama usług inspekcji

 • Plant pot icon for renewable energy

  ESG, surowce odnawialne i wdrażanie bardziej ekologicznych rozwiązań energetycznych

  Wspieramy Twoje działania dotyczące aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, oferując usługi w zakresie zgodności z przepisami, assurance i doradztwa realizowane przez ekspertów.

 • IS Confidence Icon

  Zbuduj wiarygodność swoich projektów i sprzętu

  Upewnij się, że posiadany sprzęt jest odpowiedni do konkretnego celu, a projekty mogą zostać zrealizowane bez problemów – skorzystaj z usług dotyczących zgodności z przepisami, assurance i doradztwa dostosowanych do cyklu życia Twoich aktywów.

 • Inspection Regulations Icon

  Zgodność z kodeksami, normami i przepisami

  Nasze usługi w zakresie zgodności z przepisami i szkoleń pomagają dowieść zaangażowania w sprawy związane z jakością i bezpieczeństwem oraz zgodnością z wymogami globalnymi i regionalnymi.

 • IS Supply Chain Icon

  Zaufanie do całego łańcucha dostaw

  Zdobądź pewność, że Twój łańcuch dostaw spełnia wszystkie wymagania, zlecając audyty dostawców i kontrole placówek dostosowane do konkretnych potrzeb.

Ogranicz ryzyko oraz zagwarantuj jakość i zgodność z wymogami przepisów, korzystając z usług LRQA.

Prowadzenie działalności jest obecnie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Klienci domagają się bezpiecznych, zrównoważonych produktów, rządy i prawodawcy wprowadzają nowe wymagania prawne, a łańcuchy dostaw stają się coraz większe i bardziej złożone. Ponadto obowiązujące tendencje wymuszają przejście na nowe, bardziej ekologiczne źródła energii zgodne z założeniami dbania o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny – to jednak wymaga realizacji długofalowych, specjalistycznych procesów przejściowych.

Oferujemy szereg usług związanych z inspekcjami zgodności z międzynarodowymi kodeksami, normamiszkoleniami. Mają one pomagać w minimalizacji ryzyka związanego z prowadzeniem działalności na współczesnym globalnym rynku oraz zagwarantowaniu zgodności zarówno ze standardami klientów, jak i przepisami branżowymi i rządowymi.

Nasi inspektorzy i szkoleniowcy to eksperci w swoich branżach, którzy współpracują z klientami, aby zrozumieć sposób, w jaki prowadzą działalność, a jednocześnie są na bieżąco z ogólnobranżowymi wymogami dotyczącymi inspekcji. Wszystkie inspekcje przeprowadzamy z pełnym zaangażowaniem, co oznacza, że traktujemy aktywa i reputację marki klienta tak, jak nasze własne.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej, jak możemy pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STUDIA PRZYPADKÓW

AKTUALNOŚCI