Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ANPASSAD CERTIFIERING

Specialanpassade lösningar för certifiering och förbättring av verksamheten.

Leverera förtroende med specialanpassat förfarande efter era certifieringsbehov genom systemförbättring och utbildning.

Förvandla er organisations svagheter till styrkor

Specialanpassad certifiering och utbildning som uppfyller er organisations specifika behov genom att skapa specialanpassade lösningar som är mer omfattande än certifieringen. Vår expertkunskap omfattar certifiering av leveranskedjan och leverantörsgradering, styrning, riskhantering och överensstämmelse, prestanda- och processförbättring, samt support inom förändringsstyrning.

Varför samarbeta med oss?

Våra revisorer och utbildare är även områdesspecialister som arbetar för att säkerställa att vi fullt ut ska förstå just er verksamhet och det område som ni är verksamma inom. Våra specialanpassade certifieringslösningar är utvecklade för att förbättra både ändamålsenlighet och organisationens effektivitet.  Vi arbetar globalt och levererar påtagliga fördelar genom verksamhetsförbättring.

Så här kan vi hjälpa till

Vi erbjuder flera olika specialanpassade certifieringar och skräddarsydda utbildningar, som alla utgår från er organisation och era behov.  Vi lägger ner mycket tid på att fullt ut förstå och situationsbedöma era behov innan vi samarbetar med er för att ta fram en lösning.

På jakt efter en specialanpassad tjänst eller lösning?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag