Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LRQA

Företags- och branschförsäkran.

Grundläggande för att uppnå strategiska mål.

Get in touch

Översikt

En allt viktigare aspekt för globala verksamheter är ledning och implementering av robust företags- och branschstyrning. Framgångsrik företagsstyrning är grundläggande för verksamhetens prestanda och för att uppnå strategiska mål.

Många verksamheter har krav på sig från lagstiftning och intressenter att implementera effektiva företagsprocesser och förfaranden. Många organisationer väljer nu själva att förbättra policys och driften för att förbättra effektivitet och lönsamhet.

Organisationsfördelar

Vårt utbud av tjänster inom företags- och branschcertifiering förser organisationer med en rad fördelar, däribland:

 • Säkerställa att företagets förbättringsstrategier ger effekt
 • Validering att extern och intern support, som är viktig för att uppnå prestandamål, fungerar i linje med uppställda mål. Identifiering av områden som behöver förbättras framöver
 • Optimering av befintlig plan eller standard

Oavsett vilka behov ni har kommer en av våra företagsspecialister att guida er i arbetet att identifiera rätt verktyg och tekniker.

Våra tjänster inom företags- och branschcertifiering omfattar:

 • Analys av mätningssystem
 • Six sigma
 • Effektanalys av fellägen
 • Statistisk processtyrning
 • Korrigerande åtgärder
 • Lean
 • Problemlösning och kvalitetsverktyg
 • Förändringsledning
 • Ledningsinformation
 • Coachning och mentorskap
 • Organisationskultur
 • Utvärdering av informationsflöde
 • Underlättande seminarium
 • Jämförelse med ledande företag
 • Medarbetarengagemang

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag